Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
925494 WO.271.15.2024 „ULEPSZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ KUCZYNA - ZIEMLIN” Aldona Żołędziowska 2024-05-27 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
880579 WO.271.2.2024.ZP BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ RYNEK ZLOKALIZOWANEJ W PASIE DROGI GMINNEJ UL.POZNAŃSKIEJ ORAZ ULEPSZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KROBI Aldona Żołędziowska 2024-02-19 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
854556 WO.271.30.2023.ZP „Utrzymanie w czystości ulic i placów ( zamiatanie mechaniczne), odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych” Aldona Żołędziowska 2023-12-06 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
784114 WO.271.18.2023.ZP BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE: „BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC KLONOWA, DĘBOWA, LIPOWA, AKACJOWA ORAZ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KROBI” ORAZ „BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC NORWIDA, SZYMBORSKIEJ, TUWIMA, FREDRY ORAZ SIENKIEWICZA W KROBI” Aldona Żołędziowska 2023-06-28 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
767205 WO.271.18.2023.ZP BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE: „BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC KLONOWA, DĘBOWA, LIPOWA, AKACJOWA ORAZ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KROBI” ORAZ „BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC NORWIDA, SZYMBORSKIEJ, TUWIMA, FREDRY ORAZ SIENKIEWICZA W KROBI” Aldona Żołędziowska 2023-05-31 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
733802 WO.271.9.2023.ZP Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo Judyta Ratajczak 2023-03-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
731121 WO.271.4.2023.ZP „ZBIERANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY KROBIA” Aldona Żołędziowska 2023-03-02 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
724686 WO.271.1.2023.ZP „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUDLISZKACH ORAZ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO PRZY ULICY SZKOLNEJ W PUDLISZKACH” Aldona Żołędziowska 2023-02-22 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
719389 WO.271.3.2023.ZP ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA GMINY KROBIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA” Aldona Żołędziowska 2023-02-02 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
709168 Przebudowa i rozbudowa ulic Zachodniej, Janusza Korczaka oraz Jana III Sobieskiego w Krobi położonych w centrum miasta przy cmentarzach parafialnych Judyta Ratajczak 2023-01-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
698859 WO.271.47.2022.ZP „OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH I POJEMNIKÓW NA PSIE ODCHODY, UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ULIC I PLACÓW ( ZAMIATANIE MECHANICZNE), SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH” Aldona Żołędziowska 2022-12-09 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768635 WO.271.20.2023.ZP ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA GMINY KROBIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA” Aldona Żołędziowska 2023-07-13 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
661633 Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi Judyta Ratajczak 2022-11-10 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
649751 Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi Judyta Ratajczak 2022-09-08 13:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
645927 WO.271.32.2022.ZP „UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ DZ. NR 323 W MIEJSCOWOŚCI PUDLISZKI” W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZEROKOŚCI MIN. 4M ” Aldona Żołędziowska 2022-08-30 10:48:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
639711 Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi Judyta Ratajczak 2022-08-17 08:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
627759 WO.271.28.2022.ZP „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ BUDOWY STADIONU SPORTOWEGO W KROBI PRZY UL. SPORTOWEJ” Aldona Żołędziowska 2022-11-17 10:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
621826 WO.271.24.2022.ZP DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYFROWA GMINA - "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR” Aldona Żołędziowska 2022-11-17 10:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
611792 2022/BZP „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ BUDOWY STADIONU SPORTOWEGO W KROBI PRZY UL. SPORTOWEJ” Aldona Żołędziowska 2022-06-30 09:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
605177 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starej Krobi, Przedszkola Samorządowego w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi Judyta Ratajczak 2022-06-29 08:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601301 WO.271.15.2022.ZP OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. „PRZEBUDOWA ULICY ODRODZENIA I RÓŻEWICZA W PASIE DRÓG GMINNYCH W KROBI” Aldona Żołędziowska 2022-11-17 10:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to