Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WO.271.9.2023.ZP Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo

Judyta Ratajczak
Urząd Miejski w Krobi
Deadlines:
Published : 28-02-2023 10:33:00
Placing offers : 15-03-2023 09:00:00
Offers opening : 15-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.43 2023-02-28 10:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 496.82 2023-02-28 10:33:00 Proceeding
Załączniki 1-3 5-8.zip zip 586.15 2023-02-28 10:33:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna.zip zip 73748.26 2023-02-28 10:33:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 217.09 2023-03-12 13:58:58 Public message
inf. z otwarcia ofert.pdf pdf 155.69 2023-03-15 11:43:41 Public message
WYNIK POSTĘPOWANIA .pdf pdf 150.82 2023-04-04 12:53:35 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 70.92 2023-05-09 07:34:13 Public message

Announcements

2023-05-09 07:34 Judyta Ratajczak OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-04 12:53 Judyta Ratajczak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERCIE

WYNIK POSTĘPOWANIA . [...].pdf

2023-03-15 11:43 Judyta Ratajczak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2023-03-15 09:00 Judyta Ratajczak
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 3 900 000,00 zł brutto.
2023-03-12 13:58 Judyta Ratajczak Wyjaśnienia nr 1

Wyjaśnienia nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 830