Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WO.271.20.2023.ZP ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA GMINY KROBIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”

Aldona Żołędziowska
Urząd Miejski w Krobi
Deadlines:
Published : 18-05-2023 11:09:00
Placing offers : 26-05-2023 08:30:00
Offers opening : 26-05-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 78.96 2023-05-18 11:09:00 Proceeding
SWZ KOMPUTERY.pdf pdf 664.54 2023-05-18 11:09:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI 1-3 oraz 5-7.zip zip 657.1 2023-05-18 11:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 68.27 2023-06-21 10:19:06 Public message
WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ.pdf pdf 225.35 2023-05-23 11:47:40 Public message
INFOR. Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 211.17 2023-05-26 12:20:07 Public message
PLATFORMA.pdf pdf 236.73 2023-06-02 09:55:45 Public message

Announcements

2023-06-21 10:19 Aldona Żołędziowska OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-02 09:55 Aldona Żołędziowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


PLATFORMA.pdf

2023-05-26 12:20 Aldona Żołędziowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFOR. Z OTWARCIA OF [...].pdf

2023-05-26 08:41 Aldona Żołędziowska Zamawiający – Gmina Krobia, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości: 57 351,55 zł brutto.


2023-05-23 11:47 Aldona Żołędziowska WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 DO [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 505