Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WO.271.28.2022.ZP „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ BUDOWY STADIONU SPORTOWEGO W KROBI PRZY UL. SPORTOWEJ”

Aldona Żołędziowska
Urząd Miejski w Krobi
Deadlines:
Published : 15-06-2022 11:56:00
Placing offers : 28-06-2022 08:30:00
Offers opening : 28-06-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 170.98 2022-06-15 11:56:00 Proceeding
SWZ (2) p.stadion (003).pdf pdf 427.8 2022-06-15 11:56:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI 1-3 i 5-8.zip zip 372.26 2022-06-15 11:56:00 Proceeding
INFOR. Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 244.18 2022-06-28 14:10:28 Public message
dot. wyboru wyk. - PLATFORMA IN. O WYB.NAJ. OF..pdf pdf 251.74 2022-07-21 09:51:50 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 77.48 2022-08-19 11:55:08 Public message

Announcements

2022-08-19 11:55 Aldona Żołędziowska OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-21 09:51 Aldona Żołędziowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. wyboru wyk. - P [...].pdf

2022-06-29 12:36 Aldona Żołędziowska SPROSTOWANIE do "INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT" :

W "INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT" w danych oferty nr 3 wystąpiła oczywista omyłka pisarska.


W "INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT" zostały podane następujące dane firmy:

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. T.BIAŁOSZEWSKI G.PACER
UL. PAMIATKOWA 2/37
61-512 ZNAŃ


W "INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT" powinny być następujące dane firmy:

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. T.BIAŁOSZEWSKI G.PACER
UL. PAMIATKOWA 2/37
61-512 POZNAŃ


Przedmiotowy błąd nie wpływa na ważność pozostałych zapisów "INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT" .

2022-06-28 14:10 Aldona Żołędziowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFOR. Z OTWARCIA OF [...].pdf

2022-06-28 08:39 Aldona Żołędziowska Zamawiający – Gmina Krobia, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości: 150 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 959