Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi

Judyta Ratajczak
Urząd Miejski w Krobi
Deadlines:
Published : 14-07-2022 11:30:00
Placing offers : 29-07-2022 08:30:00
Offers opening : 29-07-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 436.78 2022-07-14 11:30:00 Proceeding
Załącznik A - Kosztorys ofertowy PDF..pdf pdf 65.81 2022-07-14 11:30:00 Proceeding
Załączniki 1-3 5-8.zip zip 363.61 2022-07-14 11:30:00 Proceeding
Załącznik B - Kosztorys ofertowy .ATH ATH 37.88 2022-07-14 11:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2517.5 2022-07-14 11:30:00 Proceeding
Załącznik C - Projekt Wykonawczy.pdf pdf 5346.33 2022-07-14 11:30:00 Proceeding
Załącznik D - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf pdf 6718.22 2022-07-14 11:30:00 Proceeding
inf. z otwarcia ofert.pdf pdf 219.02 2022-07-29 09:58:42 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 247.61 2022-08-02 10:10:37 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 494.24 2022-08-17 08:00:32 Public message

Announcements

2022-08-17 08:00 Judyta Ratajczak OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-02 10:10 Judyta Ratajczak ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2022-07-29 09:58 Judyta Ratajczak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2022-07-29 08:30 Judyta Ratajczak Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 309 000,00 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 499