Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starej Krobi, Przedszkola Samorządowego w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi

Judyta Ratajczak
Urząd Miejski w Krobi
Deadlines:
Published : 26-04-2022 12:22:00
Placing offers : 12-05-2022 09:00:00
Offers opening : 12-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIKI A - C Szkoła Podstawowa Stara Krobia 71.zip zip 7810.84 2022-04-26 12:22:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI 1 - 8.zip zip 391.63 2022-04-26 12:22:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 694.71 2022-04-26 12:22:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 2692.12 2022-04-26 12:22:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI D-F Przedszkola Samorządowe Krobia ul. Kobylińska 4.zip zip 40183.56 2022-04-26 12:22:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI G-I Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi przy ul. Powstańców Wielkopolskich 126.zip zip 88672.74 2022-04-26 12:22:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf pdf 190.6 2022-04-28 10:49:37 Public message
Wyjaśnienie nr 2 do SWZ.pdf pdf 119.43 2022-05-06 09:52:55 Public message
inf z otwarcia ofert.pdf pdf 156.26 2022-05-12 10:08:01 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 139.15 2022-05-27 09:22:28 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 806.07 2022-06-29 08:54:05 Public message

Announcements

2022-06-29 08:54 Judyta Ratajczak OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-27 09:22 Judyta Ratajczak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-05-12 10:08 Judyta Ratajczak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-05-12 09:08 Judyta Ratajczak Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 3 990 000,00 zł


2022-05-06 09:52 Judyta Ratajczak Wyjaśnienia nr 2 do SWZ.

Wyjaśnienie nr 2 do [...].pdf

2022-04-28 10:49 Judyta Ratajczak WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ

Wyjaśnienia nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 857