Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
740727 IS.271.6.2023 Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie gminy Winnica Mariola Darkowska 2023-06-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
744406 IS.271.7.2023 Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica Mariola Darkowska 2023-04-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
725637 IS.271.4.2023 Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica Mariola Darkowska 2023-03-31 11:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
696426 IS.271.11.2022 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica Mariola Darkowska 2023-03-31 11:51:41 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
714022 IS.271.3.2023 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy Mariola Darkowska 2023-02-17 10:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
702735 IS.271.12.2022 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne Mariola Darkowska 2023-01-11 10:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to