Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
887616 IS.271.3.2024 Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice Domaniewo - Mieszki -Leśniki Mariola Darkowska 2024-03-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
863191 IS.271.12.2023 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2024 roku Mariola Darkowska 2023-12-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
860805 IS.271.12.2023 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne w roku 2024 Mariola Darkowska 2023-12-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
725637 IS.271.4.2023 Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica Mariola Darkowska 2023-03-31 11:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
696426 IS.271.11.2022 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica Mariola Darkowska 2023-03-31 11:51:41 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
782695 IS.271.9.2023 Zaciągnięcie w 2023 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.034.204,24 zł na pokrycie planowanego deficytu Mariola Darkowska 2023-09-08 08:32:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
740727 IS.271.6.2023 Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie gminy Winnica Mariola Darkowska 2023-08-01 08:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
787383 IS.271.11.2023 Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 04.09.2023r. do 21.06.2024r. Mariola Darkowska 2023-07-24 09:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
775975 IS.271.8.2023 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Winnica Mariola Darkowska 2023-06-15 13:19:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
744406 IS.271.7.2023 Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica - Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica Mariola Darkowska 2023-04-27 13:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
714022 IS.271.3.2023 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy Mariola Darkowska 2023-02-17 10:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
702735 IS.271.12.2022 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne Mariola Darkowska 2023-01-11 10:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to