Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.271.6.2023 Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie gminy Winnica

Mariola Darkowska
Gmina Winnica
Deadlines:
Published : 14-03-2023 15:22:00
Placing offers : 18-07-2023 09:00:00
Offers opening : 18-07-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie nr 2023 BZP 00135549.pdf pdf 118.75 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
swz rozbudowa drog.pdf pdf 768.84 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 OPZ.pdf pdf 565.13 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
Zal nr 3 oświadczenie IS.271.6.2023.docx docx 27.26 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
Zal nr 4 do SWZ .docx docx 21.91 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
Zal nr 5 do SWZ wzor umowy.pdf pdf 589.39 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
Zal nr 6 do SWZ wykaz.docx docx 24.74 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
Zal nr 7 do SWZ wykaz osob.docx docx 29.38 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
Zal nr 8 Dokumentacja techniczna.zip zip 51489.72 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
Zal nr 9 do SWZ klauzula.pdf pdf 298.57 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 Formularz oferty.docx docx 28.74 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
Zal nr 10 do SWZ oswiadczenie 117.docx docx 33.85 2023-03-14 15:22:00 Proceeding
Zal nr 8 Dokumentacja techniczna.zip zip 61725.34 2023-06-12 12:45:03 Public message
ogloszenie o zmianie nr 00254835.pdf pdf 36.8 2023-06-12 12:45:03 Public message
swz zmiana nr 3 IS.271.6.2023.pdf pdf 767.07 2023-06-12 12:45:03 Public message
zawiadomienie o zmianie nr 3.pdf pdf 480.44 2023-06-12 12:45:03 Public message
ogloszenie zmiana 00276992.pdf pdf 36.81 2023-06-27 10:58:09 Public message
swz zmiana nr 4 IS.271.6.2023.pdf pdf 767 2023-06-27 10:58:09 Public message
zawiadomienie o zmianie nr 4.pdf pdf 481.9 2023-06-27 10:58:09 Public message
Zał nr 8 Dokumentacja techniczna.zip zip 63234.93 2023-06-27 10:58:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #740727.pdf pdf 380.25 2023-07-18 10:57:41 Public message
informacja wybor oferty strona IS.271.6.2023.pdf pdf 322.66 2023-07-25 11:00:52 Public message
zawiadomienie nr 1 o zmianie SWZ.pdf pdf 479.36 2023-04-13 09:43:59 Public message
ogloszenie o zmianie 00174308.pdf pdf 37.16 2023-04-13 09:43:59 Public message
swz zmiana nr 1 IS.271.6.2023.pdf pdf 768.2 2023-04-13 09:43:59 Public message
ogloszenie o zmianie 2023 BZP 00213678.pdf pdf 36.8 2023-05-12 13:19:08 Public message
zawiadomienie o zmianie nr 2.pdf pdf 480.15 2023-05-12 13:19:08 Public message
swz zmiana nr 2 IS.271.6.2023.pdf pdf 768.39 2023-05-12 13:19:08 Public message
Załącznik Nr 2 Formularz oferty po zmianach.docx docx 28.34 2023-05-12 13:19:08 Public message

Announcements

2023-07-25 11:00 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie gminy Winnica.

informacja wybor ofe [...].pdf

2023-07-18 10:57 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie gminy Winnica.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-18 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 6200000,00 zł brutto
2023-06-27 10:58 Mariola Darkowska Szanowni Państwo
Gmina Winnica zawiadamia o zmianach zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

ogloszenie zmiana 00 [...].pdf

swz zmiana nr 4 IS.2 [...].pdf

zawiadomienie o zmia [...].pdf

Zał nr 8 Dokumentacj [...].zip

2023-06-12 12:45 Mariola Darkowska Szanowni Państwo
Gmina Winnica zawiadamia o zmianach zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zal nr 8 Dokumentacj [...].zip

ogloszenie o zmianie [...].pdf

swz zmiana nr 3 IS.2 [...].pdf

zawiadomienie o zmia [...].pdf

2023-05-12 13:19 Mariola Darkowska Szanowni Państwo
Gmina Winnica zawiadamia o zmianach zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

ogloszenie o zmianie [...].pdf

zawiadomienie o zmia [...].pdf

swz zmiana nr 2 IS.2 [...].pdf

Załącznik Nr 2 Formu [...].docx

2023-04-13 09:43 Mariola Darkowska Szanowni Państwo
Gmina Winnica zawiadamia o zmianach zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

zawiadomienie nr 1 o [...].pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

swz zmiana nr 1 IS.2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1137