Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
444635 GKI-GB.ZP.271.5.2021 Budowa budynku szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w miejscowości Żuki, gmina Turek Anna Brożek 2021-04-27 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
442830 GKI-GB.ZP.271.4.2021 Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Żuki, gmina Turek – etap II i III Anna Brożek 2021-04-19 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
436302 GKI-GI.ZP.271.3.2021 Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek – w miejscowościach Albertów, Budy Słodkowskie, Kowale Księże, Obrzębin, Turkowice i Żuki Marta Adamczyk-Jałkiewicz 2021-04-13 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
436309 GKI-GI.ZP.271.2.2021 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chlebów, Pęcherzew i Warenka Marta Adamczyk-Jałkiewicz 2021-04-12 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
437697 GKI-GO.271.1.2021 „Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne” Marlena Piskuła-Ulańska 2021-03-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
431138 GKI-GI.271.4.2021 Remont przełomów drogowych w miejscowości Żuki-Turkowice Marta Adamczyk-Jałkiewicz 2021-03-10 10:00:00 Zapytanie o informację Construction work Go to
426089 GKI-GI.271.3.2021 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych masą mineralno-asfaltową na gorąco Marta Adamczyk-Jałkiewicz 2021-03-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
426023 OKZ-OZ.2600.2.2021 Dostawy paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Turek Michał Mękarski 2021-02-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings