Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Gmina Turek

Choose Name Description
Druki i produkty podobne CPV - 22000000-0
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste CPV - 98000000-3
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne CPV - 37000000-8
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) CPV - 44000000-0
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie CPV - 31000000-6
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania CPV - 30000000-9
Maszyny przemysłowe CPV - 42000000-6
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące CPV - 39000000-2
Obiekty użyteczności publicznej CPV - 65000000-3
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki CPV - 18000000-9