Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
910127 BRG.271.12.2024 Przebudowa stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu Katarzyna Sztukowska 2024-04-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
874993 BRG.271.2.2024 Przebudowa bazaru miejskiego przy ul. 11 Listopada w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2024-02-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
873988 BRG.271.3.2024 Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy w 2024 i 2025 roku Katarzyna Sztukowska 2024-01-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
840274 BRG.271.120.2023 Remont dróg po przejazdach wojsk w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko – białoruskiej Katarzyna Sztukowska 2023-11-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
835350 BRG.271.109.2023 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Dąbrowa Białostocka w okresie zimowym 2023/2024 Katarzyna Sztukowska 2023-11-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
828742 BRG.271.95.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 103517B Suchodolina – Wiązówka na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2023-10-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
812220 BRG.271.86.2023 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2023-09-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
808437 BRG.271.84.2023 Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2023-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
800676 BRG.271.70.2023 Budowa miasteczka rowerowego w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2023-08-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
793401 BRG.271.53.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 103525B w miejscowości Grzebienie oraz drogi gminnej na działkach o nr ewid. 78 oraz 80 w miejscowości Wroczyńszczyzna Katarzyna Sztukowska 2023-07-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
777466 BRG.271.47.2023 Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2023-06-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
797930 BRG.271.66.2023 Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2023-08-21 18:11:49 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
789206 BRG.271.56.2023 Przebudowa stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu Katarzyna Sztukowska 2023-08-24 12:13:08 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
786306 BRG.271.49.2023 Przebudowa stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu Katarzyna Sztukowska 2023-07-04 13:04:37 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
626067 BRG. 271.36.2022 Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów w gminie Dąbrowa Białostocka. Katarzyna Sztukowska 2022-06-10 15:14:02 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
480262 BRG. 271.33.2021 Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2021-08-04 11:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471383 BRG. 271.18.2021 Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2021-07-05 11:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to