Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
812220 BRG.271.86.2023 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2023-09-13 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
808437 BRG.271.84.2023 Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2023-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
800676 BRG.271.70.2023 Budowa miasteczka rowerowego w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2023-08-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
793401 BRG.271.53.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 103525B w miejscowości Grzebienie oraz drogi gminnej na działkach o nr ewid. 78 oraz 80 w miejscowości Wroczyńszczyzna Katarzyna Sztukowska 2023-07-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
777466 BRG.271.47.2023 Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2023-06-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
765481 BRG.271.36.2023 Zamówienie z wolnej ręki - Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2023-06-12 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
772150 BRG.271.37.2023 Zamówienie z wolnej ręki - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów w gminie Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2023-06-12 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
764552 BRG.271.30.2023 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2023-05-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
751822 BRG.271.22.2022 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kirejewszczyzna, Reszkowce oraz ulicy Jasionówka Kolonia w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2023-04-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
750817 BRG.271.12.2023 Dostawa i wdrożenie systemu eSesja na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2023-04-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
797930 BRG.271.66.2023 Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2023-08-21 18:11:49 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
789206 BRG.271.56.2023 Przebudowa stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu Katarzyna Sztukowska 2023-08-24 12:13:08 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
786306 BRG.271.49.2023 Przebudowa stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu Katarzyna Sztukowska 2023-07-04 13:04:37 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
626067 BRG. 271.36.2022 Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów w gminie Dąbrowa Białostocka. Katarzyna Sztukowska 2022-06-10 15:14:02 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
480262 BRG. 271.33.2021 Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2021-08-04 11:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471383 BRG. 271.18.2021 Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2021-07-05 11:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to