Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
630896 BRG.271.21.2022 Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych, serwera, urządzeń sieciowych i oprogramowania w ramach realizacji konkursów grantowych „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Katarzyna Sztukowska 2022-07-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
626097 BRG. 271.36.2022 Zamówienie z wolnej ręki - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów w gminie Dąbrowa Białostocka. Katarzyna Sztukowska 2022-06-30 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
625956 BRG.271.17.2022 Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2022-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617093 BRG. 271.24.2022 Dostawa komputerów przenośnych typu laptop oraz monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2022-06-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
617477 BRG. 271.16.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami dotyczącymi przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych oraz nad zadaniem dotyczącym modernizacji trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2022-06-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
607554 OSP. 271.1.2022 Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiennej Starej Katarzyna Sztukowska 2022-05-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
597022 BRG. 271.15.2022 Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2022-04-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
573074 BRG. 271.3.2022 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych Katarzyna Sztukowska 2022-03-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
562160 BRG. 271.1.2022 Termomodernizacja budynków szkół w Różanymstoku oraz w Suchodolinie na terenie gminy Dąbrowa Białostocka Katarzyna Sztukowska 2022-02-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
555012 BRG. 271.84.2021 Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy w 2022 i 2023 roku. Władysław Kalenik 2021-12-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
626067 BRG. 271.36.2022 Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów w gminie Dąbrowa Białostocka. Katarzyna Sztukowska 2022-06-10 15:14:02 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
480262 BRG. 271.33.2021 Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2021-08-04 11:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
471383 BRG. 271.18.2021 Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej Katarzyna Sztukowska 2021-07-05 11:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to