Plan of proceedings for a year 2022

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych Construction work Basic mode - no negotiation 8423736.33 - I quarter No - - 2022-01-13 13:38:02 2022-01-13 13:38:02
Przebudowa stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej w zakresie przebudowy płyty boiska sportowego, terenów przyległych oraz przebudowy i termomodernizacji istniejącego budynku zaplecza sportowego Construction work Basic mode - no negotiation 1668323.34 - II quarter Yes - - 2022-01-13 13:40:07 2022-01-13 13:40:07
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej Construction work Basic mode - no negotiation 1113133.42 - I quarter No - - 2022-01-13 13:41:08 2022-01-13 13:41:08
Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej Construction work Basic mode - no negotiation 123783.74 - I quarter No - - 2022-01-13 13:41:59 2022-01-13 13:41:59
Termomodernizacja budynków szkół w Różanymstoku oraz w Suchodolinie na terenie gminy Dąbrowa Białostocka Construction work Basic mode - no negotiation 1312269 - I quarter No - - 2022-01-13 13:43:05 2022-01-13 13:43:05
Przebudowa drogi gminnej nr 103553B - ulica Górna w Dąbrowie Białostockiej Construction work Basic mode - no negotiation 217886.18 - II quarter No - - 2022-01-13 13:44:10 2022-01-13 13:44:10
Przebudowa drogi wewnętrznej - zaułek M.C. Skłodowskiej w Dąbrowie Białostockiej Construction work Basic mode - no negotiation 258536.59 - II quarter No - - 2022-01-13 13:45:10 2022-01-13 13:45:10