Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.12.2024 Przebudowa stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 03-04-2024 14:00:00
Placing offers : 25-04-2024 10:00:00
Offers opening : 25-04-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.82 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 60 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 Formularz specyfikacji technicznej traktor ogrodowy.docx docx 94.34 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 38.5 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Ośw. podmiotu udostepniającego zasoby.doc doc 38 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Ośw. Podwykonawcy.doc doc 37 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Ośw. Wykonawcy o aktualności info.doc doc 29.5 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Ośw. Podmiotu udost. zasoby o akt. info.doc doc 29.5 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Ośw. Podwykonawcy o aktualności info.doc doc 29.5 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 345 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby.doc doc 36.5 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie.doc doc 34.5 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wykaz osób do realizacji zamowienia.doc doc 55 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 62.5 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa.zip zip 72920.09 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 567.75 2024-04-03 14:00:00 Proceeding
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.BES.pdf pdf 242.24 2024-04-12 14:13:25 Public message
Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 304.33 2024-04-16 13:44:23 Public message
Ogłoszednie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.26 2024-04-16 13:44:46 Public message
Pytania nr 3 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 356.94 2024-04-17 14:49:14 Public message
Pytania nr 4 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 238.75 2024-04-18 15:16:38 Public message
Pytania nr 5 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 272.11 2024-04-22 14:00:29 Public message
Pytania nr 6 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 203.02 2024-04-24 11:46:15 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (2).pdf pdf 216.68 2024-04-25 10:01:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 213.06 2024-04-25 12:37:48 Public message

Announcements

2024-04-25 12:37 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-25 10:01 Katarzyna Sztukowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-04-24 11:46 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 6 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 6 wraz z [...].pdf

2024-04-22 14:00 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 5 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 5 wraz z [...].pdf

2024-04-18 15:16 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 4 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 4 wraz z [...].pdf

2024-04-17 14:49 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 3 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 3 wraz z [...].pdf

2024-04-16 13:44 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszednie o zmiani [...].pdf

2024-04-16 13:44 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 2 wraz z [...].pdf

2024-04-12 14:13 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2080