Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG. 271.18.2021 Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 16-06-2021 11:27:00
Placing offers : 01-07-2021 10:00:00
Offers opening : 01-07-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.03 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES.pdf pdf 953.86 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 51.5 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_i_niepodleganiu_wykluczeniu.doc doc 36 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2a_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.doc doc 35.5 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2b_Oswiadczenie_podwykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu.doc doc 35.5 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_aktualnosci_informacji.doc doc 29 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3a_Oswiadczenie_Podmiotu_udostepniajacego_zasoby_o_aktualnosci_infromacji.doc doc 29 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Zalacznik_3b_Oswiadczenie_Podwykonawcy_o_aktualnosci_infromacji.doc doc 29 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Załacznik nr 4 Projekt umowy.docx docx 73.69 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Kino Lotos - zestawienia stolarki.pdf pdf 222.68 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Kino Lotos - wykonawczy rysunki.pdf pdf 4455.06 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Przedmiar.pdf pdf 1740.31 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Projekt budowlany - opis.pdf pdf 4745.88 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Projekt wykonawczy budowlany - opis.pdf pdf 3830.94 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
IE01_PW Schemat_KinoLotos-Model.pdf pdf 91.81 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
IE02_PW Rzuty_KinoLotos-PW.E-2_(A2).pdf pdf 429.68 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
IE03_PW Rzuty_KinoLotos-PW.E-2_(A2).pdf pdf 301.3 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
IE04_PW Rzut_Dach_KinoLotus-E-4_(A2).pdf pdf 174.54 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
IE05_PW Schematy_kino_v1_(A4).pdf pdf 137.18 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
IE06_PW Schematy_kino_v1_(297x1200).pdf pdf 178.56 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
IE07_PW Schematy_kino_v1_(A4).pdf pdf 136.07 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
IE08_PW Schematy_kino_v1_(A4).pdf pdf 140.77 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Projekt Wykonawczy Opis IE_KinoLotos_v1.pdf pdf 469.21 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
przedmiar elektryczne.pdf pdf 3728.24 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Opis Techniczny INS WEWNETRZNE_.pdf pdf 1014 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
RYS.CO-01 (420X420) KOLOR.pdf pdf 620.79 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
RYS.CO-02 (420X420) KOLOR.pdf pdf 714.77 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
RYS.CO-03 (A4) KOLOR.pdf pdf 136.37 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
RYS.VAC-03 (A4) KOLOR.pdf pdf 445.86 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
RYS.VAC-01 (420X420) KOLOR.pdf pdf 833.04 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
RYS.WK-01 (420X420) KOLOR.pdf pdf 686.92 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
RYS.WK-02 (420X420) KOLOR.pdf pdf 623.2 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
RYS.VAC-02 (420X420) KOLOR.pdf pdf 798.44 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
przedmiar sanitarne.pdf pdf 6625.85 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_Zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.doc doc 34.5 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc doc 40 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_Wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_zamowienie.doc doc 33 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8_Wykaz_osob_skierowanych_przez_Wykonawce_do_realizacji_zamowienia.doc doc 40.5 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Specyfikacja_Kino_Lotos.pdf pdf 412.79 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
STWIOR - inst. wew.pdf pdf 1372.49 2021-06-16 11:27:00 Proceeding
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.BES.pdf pdf 609.73 2021-06-28 12:42:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 393.4 2021-07-01 13:30:08 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 501.72 2021-07-05 14:09:37 Public message

Announcements

2021-07-05 14:09 Katarzyna Sztukowska Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-07-01 13:30 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-01 10:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 166 624,68 zł. brutto.
2021-06-28 12:42 Katarzyna Sztukowska Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 1492 i poz. 2275 i z 2021 r. poz. 464), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego w załączeniu.

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 862