Proceeding: BRG. 271.36.2022 Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów w gminie Dąbrowa Białostocka.

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 10-06-2022 14:45:00
Placing offers: 10-06-2022 15:14:02
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamierze zawarcia umowy.pdf pdf 55.19 2022-06-10 14:45:00 Proceeding

Announcements

2022-06-10 15:14 Katarzyna Sztukowska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający anuluje postępowanie z uwagi na błędny wybór trybu postępowania.

The number of page views: 274