Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZK/AM/351-21/2024 TP/U/S/U Organizacja dwóch jednodniowych konferencji, Część I Organizacja jednodniowej konferencji poświęconej tematyce przeciwdziałania przemocy domowej, Część II Organizacja jednodniowej konferencji z zakresu promocji zdrowia psychicznego.

Deadlines:
Published : 03-06-2024 11:47:00
Placing offers : 11-06-2024 10:00:00
Offers opening : 11-06-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.65 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
SWZ 351-21-2024.pdf pdf 459.88 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
Załacznik nr 1b do SWZ - OPZ- zdrowie psychiczne.pdf pdf 292.36 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - OPZ - przemoc domowa.pdf pdf 306.06 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - wzór umowy - przemoc domowa.pdf pdf 369.34 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - wzór umowy - zdrowie psychiczne.pdf pdf 369 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 3a do SWZ - formularz ofertowy (1).docx docx 42.66 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3b - formularz ofertowy.docx docx 42.88 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 4a do SWZ.docx docx 29.79 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 4b do SWZ.docx docx 32.09 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 5a do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx docx 25.38 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 5b do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx docx 25.1 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 6a do SWZ - Wykaz osób.docx docx 26.49 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 6b do SWZ - Wykaz osób.docx docx 25.96 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 7a do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 7b do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 17.68 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 9a do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.99 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 9b do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.99 2024-06-03 11:47:00 Proceeding
Odpowiedź I na pytania 2024-06-06).pdf pdf 173.85 2024-06-06 13:26:17 Public message
2024-06-11 Informacja o przeznaczonej kwocie 351-21-2024-TP-U-S.pdf pdf 164.24 2024-06-11 10:06:27 Public message
2024-06-12 Informacja z otwarcia ofert 351-21-2024-TP-U-S.pdf pdf 183.17 2024-06-12 11:35:43 Public message
informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 210.63 2024-07-01 12:56:48 Public message

Announcements

2024-07-01 12:56 Andrzej Misiejko Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

informacja z wyboru [...].pdf

2024-06-12 11:35 Andrzej Misiejko Informacja z otwarcia ofert

2024-06-12 Informacj [...].pdf

2024-06-11 10:06 Andrzej Misiejko Informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Części I oraz Części II zamówienia

2024-06-11 Informacj [...].pdf

2024-06-06 13:26 Andrzej Misiejko Odpowiedź na pytania wykonawców

Odpowiedź I na pytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 617