Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZF.271.8.2024 Przebudowa dróg w miejscowościach: Golczewo, Wysoka Kamieńska, Upadły oraz Wołowiec

Magdalena Zając
Gmina Golczewo
Deadlines:
Published : 11-06-2024 10:51:00
Placing offers : 28-06-2024 12:00:00
Offers opening : 28-06-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
04. Załącznik nr 2 do swz - wzór umowy.pdf pdf 432.55 2024-06-11 10:51:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do swz - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 44686.46 2024-06-11 10:51:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do swz - promesa.pdf pdf 582.13 2024-06-11 10:51:00 Proceeding
08. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 116.26 2024-06-11 10:51:00 Proceeding
09. Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy konsorcjantami - wzór.docx docx 118.25 2024-06-11 10:51:00 Proceeding
10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wzór.docx docx 117.59 2024-06-11 10:51:00 Proceeding
06.Wzór formularza oferty.docx docx 122.73 2024-06-11 10:51:00 Proceeding
07.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 117.22 2024-06-11 10:51:00 Proceeding
02. Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 524.59 2024-06-11 10:51:00 Proceeding
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.77 2024-06-11 10:51:00 Proceeding
11. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 70.21 2024-06-28 13:27:42 Public message
12. Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 168.72 2024-07-11 10:09:17 Public message

Announcements

2024-07-11 10:09 Magdalena Zając Informacja o wyniku postępowania

12. Informacja o wyn [...].pdf

2024-06-28 13:27 Magdalena Zając Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja z otw [...].pdf

2024-06-28 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to 6 400 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 629