Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FK.261.2.2024 „Zajęcia terapeutyczne – pedagogiczne wspieranie rozwoju poznawczego dzieci oraz konsultacje dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomagania rozwoju, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ZA ŻYCIEM, z podziałem na części.”

Deadlines:
Published : 21-05-2024 10:28:00
Placing offers : 06-06-2024 10:00:00
Offers opening : 06-06-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FK.261.2.2024 SWZ.docx docx 78.05 2024-05-21 10:28:00 Proceeding
FK.261.2.2024 SWZ.pdf pdf 10376.53 2024-05-21 10:28:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 238.36 2024-05-21 10:28:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI DO SWZ.zip zip 315.47 2024-05-21 10:28:00 Proceeding
FK.261.2.2024 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 754.39 2024-06-06 12:05:05 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA.doc doc 101.5 2024-06-06 12:05:05 Public message
FK.261.2.2024 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania CZ 1 CZ 2 CZ 3 .docx docx 36.45 2024-06-06 13:32:22 Public message
FK.261.2.2024 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania CZ 1 CZ 2 CZ 3 .pdf pdf 961.9 2024-06-06 13:32:22 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - platforma.odt odt 16.78 2024-06-14 08:37:40 Public message
FK.261.2.2024 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 691.92 2024-06-14 08:37:40 Public message
FK.261.2.2024 Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 350.07 2024-06-14 08:40:40 Public message
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZ. 4.docx docx 63.94 2024-06-14 08:40:40 Public message

Announcements

2024-06-14 08:40 Joanna Porożyńska OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Część nr 4 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 100 godz.

FK.261.2.2024 Ogłosz [...].pdf

OGŁOSZENIE O UNIEWA [...].docx

2024-06-14 08:37 Joanna Porożyńska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Część nr 5 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 100 godz.

Część nr 6 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 100 godz.

Informacja o wyborze [...].odt

FK.261.2.2024 Inform [...].pdf

2024-06-06 13:32 Joanna Porożyńska OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Część nr 1 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 150 godz.
Część nr 2 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 150 godz.
Część nr 3 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 150 godz.

FK.261.2.2024 Ogłosz [...].docx

FK.261.2.2024 Ogłosz [...].pdf

2024-06-06 12:05 Joanna Porożyńska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

FK.261.2.2024 Inform [...].pdf

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2024-06-06 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia :
Część nr 1 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 150 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.000 zł
Część nr 2 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 150 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.000 zł
Część nr 3 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 150 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 15.000 zł
Część nr 4 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł
Część nr 5 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł
Część nr 6 Pedagogiczne wspierania rozwoju poznawczego dzieci - 100 godz.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 10.000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410