Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.26.197.2024 Wymiana kompletu oświetlenia czołowego na pojazdach typu 40WE (EN64) i 32WE (EN77) wraz z przygotowaniem dokumentacji towarzyszącej, niezbędnej do prawidłowego wdrożenia procesu wymiany oraz aktualizacja dokumentacji technicznej pojazdów

Zamówienia Publiczne
Koleje Małopolskie
Deadlines:
Published : 24-04-2024 08:49:00
Placing offers : 06-05-2024 08:00:00
Offers opening : 06-05-2024 08:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 1028.54 2024-04-24 08:49:00 Proceeding
SWZ.docx docx 1065.08 2024-04-24 08:49:00 Proceeding
ZANR1-~1.DOC DOC 1045.42 2024-04-24 08:49:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Oświadczenie.docx docx 19.23 2024-04-24 08:49:00 Proceeding
zał. nr 3 - Wykaz usług.docx docx 20.05 2024-04-24 08:49:00 Proceeding
Zał. nr 4 - ppu.docx docx 147.98 2024-04-24 08:49:00 Proceeding
INSTRU~2.PDF PDF 2048.41 2024-04-24 08:49:03 Proceeding
INSTRU~1.PDF PDF 12167.57 2024-04-24 08:49:03 Proceeding
MK-9-I~1.PDF PDF 937.06 2024-04-24 08:49:03 Proceeding
1511_K~1.PDF PDF 3215.19 2024-04-24 08:49:14 Proceeding
1512_K~1.PDF PDF 1384.25 2024-04-24 08:49:14 Proceeding
1513_K~1.PDF PDF 812.71 2024-04-24 08:49:14 Proceeding
REGULA~1.PDF PDF 13801.18 2024-04-24 08:49:14 Proceeding
Informacja o kwocie.docx docx 1047.35 2024-05-06 08:04:05 Public message
060520~2.PDF PDF 321.01 2024-05-06 10:23:22 Public message
060520~4.PDF PDF 324.43 2024-05-06 13:10:10 Public message

Announcements

2024-05-06 13:10 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze

060520~4.PDF

2024-05-06 10:23 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

060520~2.PDF

2024-05-06 08:04 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 399