Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: U/11/2024 U/11/2024 Usługa szkoleniowa – przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 23-04-2024 11:27:00
Placing offers : 10-05-2024 10:00:00
Offers opening : 10-05-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
U-11-2024 Dokumenty zamówienia _opubl.23.04.2023.zip zip 718.49 2024-04-23 11:27:00 Proceeding
U-11-2024 Pismo_odpowiedź na pytanie_ 07.05.2024.pdf pdf 182.67 2024-05-07 08:25:11 Public message
U-11-2024 Pismo _odpowiedź na pytania_09.05.2024.pdf pdf 177.81 2024-05-09 10:13:14 Public message
U-11-2024 Informacja z otwarcia ofert 10.05.2024.docx docx 61.55 2024-05-10 11:46:21 Public message
U-11-2024 WYBÓR najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 513.58 2024-05-23 08:10:54 Public message

Announcements

2024-05-23 08:10 Zamówienia Publiczne UO WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 23.05.2024 r.

U-11-2024 WYBÓR najk [...].pdf

2024-05-10 11:46 Zamówienia Publiczne UO INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 10.05.2024 r.

U-11-2024 Informacja [...].docx

2024-05-10 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości 14 000,00 zł. brutto
2024-05-09 10:13 Zamówienia Publiczne UO W związku z otrzymanym wnioskiem Wykonawcy, o którym mowa w art. 284 ust 1 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego przedmiotowego postępowania - odp. z dnia 09.05.2024 r.

U-11-2024 Pismo _odp [...].pdf

2024-05-07 08:25 Zamówienia Publiczne UO W związku z otrzymanym wnioskiem Wykonawcy, o którym mowa w art. 284 ust 1 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego przedmiotowego postępowania - odp. z dnia 07.05.2024 r.

U-11-2024 Pismo_odpo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 590