Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/115/2024 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 115/2024 Voltra

Deadlines:
Published : 11-04-2024 14:08:00
Placing offers : 14-05-2024 11:00:00
Offers opening : 14-05-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

o   Miasto i Gmina Łasin

Adres: ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin

NIP: 876-224-66-66

o   Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.

Adres: ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin

NIP: 876-248-40-35

o   Gmina Tuplice

Adres: ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice

NIP: 928-207-88-44

o   Miasto Otwock

Adres: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

NIP: 532-100-70-14

o   Miejska Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Andriollego 45, 05-400 Otwock

NIP: 532-123-39-63

o   Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

Adres: ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock

NIP: 532-160-06-40

o   Powiat Wielicki

Adres: Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

NIP: 683-174-27-30

o   Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

Adres: ul. H. Sienkiewicza 13 a, 32-020 Wieliczka

NIP: 683-140-47-14

o   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Raciborzu

Adres: ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz

NIP: 639-170-37-65

o   Kutnowski Dom Kultury

Adres: ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno

NIP: 775-135-97-39

o   Muzeum Pałac Saski w Kutnie

Adres: Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 99-300 Kutno

NIP: 775-130-04-10

o   Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ

Adres: ul. M. Górskiego 6, 24-140 Nałęczów

NIP: 716-226-93-97

o   Powiatowy Park Rozwoju Spółka z o.o.

Adres: ul. J. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka

NIP: 683-207-57-15

o   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku

Adres: Płock 09-402 ul. Królewiecka 14

NIP: 744-234-56-66

o   Gmina Warka

Adres: Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

NIP: 797-201-60-15

o   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Wysockiego 12, 05-660 Warka

NIP: 797-159-61-28

o   Gmina Kikół

Adres: Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół

NIP: 466-03-31-828

o   Gmina Grębów

Adres: ul. Rynek 1, 39-410 Grębów

NIP: 867-207-31-10

o   Gminne Centrum Kultury w Grębowie

Adres: ul. Rynek 1C, 39-410 Grębów

NIP: 867-162-93-15

o   Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

Adres: ul. Fabryczna 6, 24-320 Poniatowa

NIP: 717-15-48-381

o   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Adres: Al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

NIP: 921-164-57-21

o   Gmina Oleśnica

Adres: ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

NIP: 866-158-19-89

o   Gmina Żarnów

Adres: ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów

NIP: 768-171-78-07

o   Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL

Adres: ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała

NIP: 525-000-87-61

o   Gmina i Miasto Żuromin

Adres: Plac Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin

NIP: 511-027-02-69

o   Żuromińskie Centrum Kultury

Adres: Plac Józefa Piłsudskiego 27, 09-300 Żuromin

NIP: 569-105-22-31

o   Powiatowo Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie

Adres: ul. Warszawska 4, 09-300 Żuromin

NIP: 511-012-34-91

o   Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1, 05-402 Otwock

NIP: 5321954266


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  •  tel. 22 101 02 02
  •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 159.66 2024-04-11 14:08:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:115:2024.pdf pdf 1267.8 2024-04-11 14:08:00 Proceeding
Załaczniki - VOL:EE:115:2024.zip zip 1904.68 2024-04-11 14:08:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 115 GZ EE 2024_V01.pdf pdf 333.35 2024-04-29 12:45:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie opublikowane w DUUE.pdf pdf 160.96 2024-05-07 22:55:34 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:115:2024_sprostowanie_06.05.24.zip zip 3146.8 2024-05-07 22:55:34 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_115_GZEE.pdf pdf 308.03 2024-05-14 11:04:52 Public message
VO_VO_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_GZ_115.pdf pdf 346.26 2024-05-14 11:52:40 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-115_v01.pdf pdf 418.71 2024-06-04 13:46:09 Public message

Announcements

2024-06-04 13:46 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2024-05-14 11:52 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_INFORMACJA Z O [...].pdf

2024-05-14 11:04 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2024-05-07 22:55 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi z dnia 29.04.2024 r., Pełnomocnik Zamawiających dokonuje sprostowania dokumentacji przetargowej/aktualizacji załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) wraz formularzami cenowymi. Termin wskazany na złożenie i otwarcie ofert ulega zmianie i upływa 14.05.2024 r. godzina 11:00:00

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2024-04-29 12:45 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. UWAGA: Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiających dokona sprostowania dokumentacji przetargowej

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1468