Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.38.2024.DR Modernizacja placu zabaw przy Stadionie Miejskim.

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-04-2024 16:31:00
Placing offers : 19-04-2024 10:00:00
Offers opening : 19-04-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I SWZ Instrukcja dla Wykonawcy.pdf pdf 246.52 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 61.61 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 232.48 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
załączniki do SWZ wersja edytowalna.odt odt 48.03 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
Załączniki do umowy.zip zip 463.76 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
rysunek nr 1.pdf pdf 17684.13 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
rysunek nr 2.pdf pdf 1325.43 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
informacja bios.pdf pdf 101.6 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
opracowania dendrologiczne.pdf pdf 21428.79 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
pr wykonawczy.pdf pdf 57379.78 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
projekt zatwierdzony.pdf pdf 38121.98 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
przedmiar II.pdf pdf 45.84 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
specyfikacje.pdf pdf 314.41 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 121.17 2024-04-04 16:31:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 117.75 2024-04-19 10:44:24 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 119.26 2024-05-06 13:09:51 Public message

Announcements

2024-05-06 13:09 Dominika Rucińska Informacja o wyborze najkorzystniejszy oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-19 10:44 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-19 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 590.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 666