Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00247182 ROA.271.5.2024 Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Dopiewo

Agnieszka Lewandowska
Gmina Dopiewo
Deadlines:
Published : 15-03-2024 13:32:00
Placing offers : 28-03-2024 11:00:00
Offers opening : 28-03-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 176.95 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
SWZ- doposażenie placów zabaw.docx docx 70.34 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
SWZ- doposażenie placów zabaw.pdf pdf 386.04 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- formularz ofertowy (wspólny dla wszystkich zadań).docx docx 24.04 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- formularz ofertowy (wspólny dla wszystkich zadań).pdf pdf 271.83 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 do SWZ- formularz cenowy (wspólny dla wszystkich zadań).docx docx 2757.21 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 do SWZ- formularz cenowy (wspólny dla wszystkich zadań).pdf pdf 553.59 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 do SWZ - projekt umowy- zadanie nr 1.doc doc 110 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 do SWZ - projekt umowy- zadanie nr 1.pdf pdf 256.72 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2 do SWZ - projekt umowy- zadanie nr 2.doc doc 108 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2 do SWZ - projekt umowy- zadanie nr 2.pdf pdf 256.77 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2.3 do SWZ - projekt umowy- zadanie nr 3.doc doc 108.5 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2.3 do SWZ - projekt umowy- zadanie nr 3.pdf pdf 256.47 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2.4 do SWZ - projekt umowy- zadanie nr 4.doc doc 110 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2.4 do SWZ - projekt umowy- zadanie nr 4.pdf pdf 257.28 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 22.16 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf pdf 246.32 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia (wspólny dla wszystkich zadań).docx docx 2912.66 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia (wspólny dla wszystkich zadań).pdf pdf 563.38 2024-03-15 13:32:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie z dnia 26.03.2024 r..pdf pdf 28.48 2024-03-26 13:06:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.4 2024-03-26 13:07:13 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf pdf 164.79 2024-03-28 13:33:23 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 320.66 2024-04-24 11:27:16 Public message

Announcements

2024-04-24 11:27 Agnieszka Lewandowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Pismo wspólne dla 4 zadań.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-03-28 13:33 Agnieszka Lewandowska Informacja z sesji otwarcia ofert.

INFORMACJA Z SESJI O [...].pdf

2024-03-28 13:31 Agnieszka Lewandowska The message was withdrawn by the Buyer.
2024-03-28 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zadania wynosi:
- zadanie 1: 52 500,00 zł brutto,
- zadanie 2: 60 000,00 zł brutto,
- zadanie 3: 87 500,00 zł brutto,
- zadanie 4: 60 000,00 zł brutto,
łącznie: 260 000,00 zł brutto
2024-03-26 13:07 Agnieszka Lewandowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-03-26 13:06 Agnieszka Lewandowska Odpowiedź na pytanie z dnia 26.03.2024 r.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 672