Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.6.2024.TB „Budowa żłobka w Strzyżowie”

Barbara Turoń
Gmina Strzyżów
Deadlines:
Published : 22-02-2024 12:11:00
Placing offers : 08-03-2024 09:00:00
Offers opening : 08-03-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 117.24 2024-02-22 12:11:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - Żłobek w Strzyżowie_.docx docx 85.42 2024-02-22 12:11:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 64.26 2024-02-22 12:11:00 Proceeding
Umowa ŻŁOBEK - zaprojektuj i wybuduj. odt.odt odt 109.57 2024-02-22 12:11:00 Proceeding
Program Funkc.-Użytkowy.docx docx 117.64 2024-02-22 12:11:00 Proceeding
Żłobek koncepcja.zip zip 14466.66 2024-02-22 12:11:00 Proceeding
SWZ -Budowa żłobka - przet. II.pdf pdf 565.35 2024-02-22 12:11:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi .pdf pdf 181.54 2024-03-04 14:56:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert Żłobek .pdf pdf 230.82 2024-03-08 11:24:50 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 102.7 2024-03-14 14:38:35 Public message

Announcements

2024-03-14 14:38 Barbara Turoń Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-03-08 11:24 Barbara Turoń Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-08 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania przeznacza kwotę net 4 437 248,99 PLN
2024-03-04 14:56 Barbara Turoń Odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1131