Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.10.2024.EK Wykonanie robót polegających na budowie ul. Marynarskiej, sięgacza ulicy Kapitańskiej oraz ulicy Kotwicznej wraz z brakującą infrastrukturą wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III" w Płocku

Elżbieta Kwestarz
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 09-02-2024 14:00:00
Placing offers : 26-02-2024 12:00:00
Offers opening : 26-02-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I SWZ Instrucja dla Wykonawcy.odt odt 165.49 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 30.35 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.docx docx 497.84 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
ZRID.zip zip 352826.42 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
5. Tabela Elementów Scalonych.odt odt 30.23 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
6.Załącznik nr 1 do opz_inwent. wybud. ulic.pdf pdf 12529 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Branża_Zieleń.zip zip 26149.52 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
DECYZJA NR 79_15_MZD.pdf pdf 1388.86 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
DECYZJA NR 291_14_MZD.pdf pdf 1360.44 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
DECYZJA_ŚRODOWISKOWA.pdf pdf 3043.7 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Energa Ośwoetlenie_przedłużenie Uzgodnienia.pdf pdf 469.97 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
ETAP I-III DESZCZÓWKA.zip zip 32039.85 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
ETAP I-III WOD_KAN.zip zip 33654.01 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Etap_1-3 DROGOWA.zip zip 14625.35 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Etap_1-3 TELEKOMUNIKACJA.zip zip 33475.26 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Orange Polska S.A. prolongata uzgodnienia projektu.PDF PDF 665.06 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
PW-Oświetlenie -Etap I-3.zip zip 26800.42 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów.doc doc 35 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - tablica_utrudnienia.pdf pdf 346.96 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do Umowy - Tablice informacyjne (opis).docx docx 11.86 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy - EBI.odt odt 7.41 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy.docx docx 10.03 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie dalszego podwykonawcy.docx docx 9.74 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach.docx docx 12.23 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach.doc doc 21 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy_okresy rozliczeniowe.docx docx 9.62 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do Umowy - Ośw. dalszego podwyk.-okres rozliczeniowy.docx docx 9.66 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do Umowy - Oświadczenie podwykonawcy_przekaz.docx docx 12.4 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do Umowy - Oświadczenie o umowach podwykonawczych.odt odt 15.45 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do Umowy - Wytyczne do dokumentacji powykonawczej.odt odt 44.4 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do Umowy - Gwarancja jakości.docx docx 13.86 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do Umowy - Postanowienia gwarancji należytego wykonania.docx docx 10.83 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 14 do Umowy - Oświadczenie_deklaracja.docx docx 8.24 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 15 do Umowy - Waloryzacja przykład.pdf pdf 705.63 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
Zaświadczenie Woj. Mazowieckiego 15.01.2018.PDF PDF 405.38 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
ZGŁOSZENIE_SIĘGACZE.pdf pdf 1136.89 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
ZRID_DECYZJA_NR_10_2015.pdf pdf 9882.47 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.08 2024-02-09 14:00:00 Proceeding
odpowiedź na pytanie z dnia 13.02.2024.pdf pdf 123.27 2024-02-15 14:17:02 Public message
odpowiedź na pytania z dnia 19.02.2024.pdf pdf 130.42 2024-02-22 14:28:44 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 120.44 2024-02-26 12:58:32 Public message
informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 118.52 2024-03-06 10:57:52 Public message
wynik.pdf pdf 119.85 2024-03-13 15:04:42 Public message

Announcements

2024-03-13 15:04 Elżbieta Kwestarz Wynik

wynik.pdf

2024-03-06 10:57 Elżbieta Kwestarz Informacja o ofertach dodatkowych

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-26 12:58 Elżbieta Kwestarz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-26 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 3.185.837,24 zł.
2024-02-22 14:28 Elżbieta Kwestarz Odpowiedź na pytania z dnia 19.02.2024 r.

odpowiedź na pytania [...].pdf

2024-02-15 14:17 Elżbieta Kwestarz Odpowiedź na pytanie z dnia 13.02.2024 r.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1202