Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.1.2024 Budowa przyłącza kablowego SN, kontenerowej stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego nN dla budynku Łaźni przy ul. Towarowej 7 w Jastrzębiu-Zdroju.

Ilona Miszczyk
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 23-01-2024 12:55:00
Placing offers : 20-02-2024 09:00:00
Offers opening : 20-02-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.SWZ - Budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączem.pdf pdf 1214.47 2024-01-23 12:55:00 Proceeding
2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.33 2024-01-23 12:55:00 Proceeding
3. Załącznik nr 10 do SWZ - dok. techniczna.zip zip 4554.1 2024-01-23 12:55:00 Proceeding
4. Załączniki edytowalne.docx docx 90.14 2024-01-23 12:55:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania wraz z modyfikacją SWZ z dn. 31.01.2024.pdf pdf 1499.99 2024-01-31 14:41:44 Public message
zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 71.07 2024-01-31 14:41:44 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 49.62 2024-01-31 14:41:44 Public message
Odpowiedzi na zapytania z dnia 12.02.2024.pdf pdf 977.31 2024-02-12 08:49:30 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.77 2024-02-12 08:49:30 Public message
Uzgodnienia Projektu Technicznego z wymogami TAURON Dystrybucja S.A..pdf pdf 582.5 2024-02-07 14:48:21 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT.pdf pdf 761.71 2024-02-07 14:48:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.76 2024-02-07 14:48:21 Public message
Odpowiedzi na zapytania z dnia 07.02.2024 r..pdf pdf 1244.44 2024-02-07 14:48:21 Public message
Pozwolenie na budowę nr 3262023 z dnia 15.12.2023r..pdf pdf 744.51 2024-02-07 14:48:21 Public message
Przepusty kablowe (załącznik).pdf pdf 217.77 2024-02-07 14:48:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 681.43 2024-02-20 11:05:40 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 765.78 2024-02-29 16:14:00 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.33 2024-04-08 15:03:55 Public message

Announcements

2024-04-08 15:03 Ilona Miszczyk Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-02-29 16:14 Ilona Miszczyk Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-20 11:05 Ilona Miszczyk Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-20 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 850 000,00 zł.
2024-02-12 08:49 Ilona Miszczyk Zamawiający w załączeniu przekazuje pismo z dnia 12.02.2024 r., tj. odpowiedzi na zapytania Wykonawców wraz z modyfikacją SWZ oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-07 14:48 Ilona Miszczyk Zamawiający w załączeniu przekazuje pismo z dnia 07.02.2024 r., tj. odpowiedzi na zapytania Wykonawców wraz z załącznikami i modyfikacją SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Uzgodnienia Projektu [...].pdf

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Pozwolenie na budowę [...].pdf

Przepusty kablowe (z [...].pdf

2024-01-31 14:41 Ilona Miszczyk Zamawiający w załączeniu przekazuje pismo z dnia 31.01.2024 r., stanowiące pierwszą część odpowiedzi na zapytania Wykonawców wraz z modyfikacją SWZ, formularzem ofertowym oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

zmodyfikowany załącz [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1979