Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4440.11.2024 Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95

CUW ZAMÓWIENIA
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 30-01-2024 10:41:00
Placing offers : 07-02-2024 09:00:00
Offers opening : 07-02-2024 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Aleje Niepodległości 27 

61-714 Poznań

Nr telefonu. +48 61 10 21 700

Adres poczty elektronicznej:  cuw@m.poznan.pl

Adres strony internetowej Centrum Usług Wspólnych: https://www.poznan.pl/cuw

 

działające w imieniu i na rzecz

Miasto Poznań Ogród Zoologiczny w Poznaniu

ul. Kaprala Wojtka 3

61-063 Poznań

Nr telefonu. +48 618501233

Adres strony internetowej : https://zoo.poznan.pl


Szanowni Państwo,   

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
UMOWA.docx docx 46.24 2024-01-30 10:41:00 Proceeding
ZAŁ 1_DO UMOWY_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx docx 26.74 2024-01-30 10:41:00 Proceeding
ZAŁ 2_SWZ_FORMULARZ OFERTOWY.DOC DOC 64 2024-01-30 10:41:00 Proceeding
ZAŁ 3_SWZ_OŚWIADCZENIE DO OFERTY.DOC DOC 62.5 2024-01-30 10:41:00 Proceeding
ZAŁ 4_SWZ_ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU.DOCX DOCX 22.79 2024-01-30 10:41:00 Proceeding
ZAŁ 5_SWZ_OSWIADCZENIE KONSORCJUM, SPÓŁKA.DOC DOC 40 2024-01-30 10:41:00 Proceeding
ZAŁ 6_SWZ_OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITALOWA.DOC DOC 39.5 2024-01-30 10:41:00 Proceeding
ZAŁ 7_SWZ_OSWIADCZENIE.DOC DOC 40.5 2024-01-30 10:41:00 Proceeding
ZAŁ 8_SWZ_WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.DOC DOC 48 2024-01-30 10:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.74 2024-01-30 10:41:00 Proceeding
SWZ.DOCX DOCX 56.52 2024-01-30 10:41:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.DOC DOC 40 2024-02-07 13:59:34 Public message
Informacja z otwarcia.DOC.XAdES XAdES 5.26 2024-02-07 13:59:34 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.DOCX DOCX 19.33 2024-02-29 14:55:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.DOCX.XAdES XAdES 5.29 2024-02-29 14:55:21 Public message

Announcements

2024-02-29 14:55 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze [...].DOCX

Informacja o wyborze [...].XAdES

2024-02-07 13:59 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA

Informacja z otwarci [...].DOC

Informacja z otwarci [...].XAdES

2024-02-07 09:00 Buyer message Wartość przeznaczona na realizację zamówienia 19 483,20 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 524