Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4440.1.2024 usługi ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu

CUW ZAMÓWIENIA
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 09-01-2024 14:24:00
Placing offers : 23-01-2024 09:00:00
Offers opening : 23-01-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁ 10_SWZ_OSWIADCZENIE.DOC DOC 39.5 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
ZAŁ 11_SWZ_WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.DOC DOC 48.5 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 76.71 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
SWZ.DOCX DOCX 62.55 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
ZAŁ 1 DO SWZ WZÓ UMOWY 2024 STYCZEŃ.DOC DOC 142.5 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
ZAŁ 3_SWZ_OŚWIADCZENIE DO OFERTY.DOC DOC 64 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
ZAŁ 4_SWZ_ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU.DOCX DOCX 22.65 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
ZAŁ 5_SWZ_OSWIADCZENIE KONSORCJUM.DOC DOC 39 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
ZAŁ 6_SWZ_WYKAZ USŁUG.DOC DOC 45 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
ZAŁ 7_SWZ_WYKAZ OSÓB.DOC DOC 53 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
ZAŁ 8_ SWZ_WYKAZ SRODKÓW TRANSPORTU.DOCX DOCX 19.37 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
ZAŁ 9_SWZ_OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITALOWA.DOC DOC 39.5 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
ZAŁ NR 1 DO UMOWY REGULAMIN I ZAKRES OBOWIĄZKÓW SŁUŻBY OCHRONY W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM.DOCX DOCX 26.45 2024-01-09 14:24:00 Proceeding
2024_BZP 00042284_01.pdf pdf 35.55 2024-01-16 15:31:42 Public message
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ZMIANA TERMINU.DOCX DOCX 30.37 2024-01-16 15:31:42 Public message
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ZMIANA TERMINU.DOCX.XAdES XAdES 5.28 2024-01-16 15:31:42 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA SWZ.DOCX DOCX 33.25 2024-01-18 15:32:14 Public message
ZAŁ 2 SWZ FORMULARZ OFERTOWY MODYFIKACJA.DOC DOC 64 2024-01-18 15:32:14 Public message
ZAŁ 2 DO UMOWY HARMONOGRAM GODZIN MODYFIKACJA.DOCX DOCX 16 2024-01-18 15:32:14 Public message
2024_BZP 00050058_01.pdf pdf 40.73 2024-01-18 15:32:14 Public message
1 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.DOC.XAdES XAdES 5.27 2024-01-24 13:51:33 Public message
1 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.DOC DOC 52.5 2024-01-24 13:51:33 Public message
1 INFORMACJA NA STRONĘ POSTĘPOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.DOCX DOCX 22.78 2024-03-15 11:12:25 Public message
1 INFORMACJA NA STRONĘ POSTĘPOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.DOCX.XAdES XAdES 5.33 2024-03-15 11:12:25 Public message

Announcements

2024-03-15 11:12 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1 INFORMACJA NA STRO [...].DOCX

1 INFORMACJA NA STRO [...].XAdES

2024-01-24 13:51 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1 INFORMACJA Z OTWAR [...].XAdES

1 INFORMACJA Z OTWAR [...].DOC

2024-01-23 09:00 Buyer message Środki przeznaczone na zamówienie: 985 918,80 zł
2024-01-18 15:32 CUW ZAMÓWIENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA SWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].DOCX

ZAŁ 2 SWZ FORMULARZ [...].DOC

ZAŁ 2 DO UMOWY HARM [...].DOCX

2024_BZP 00050058_01 [...].pdf

2024-01-16 15:31 CUW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT, ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA SWZ

2024_BZP 00042284_01 [...].pdf

MODYFIKACJA SPECYFIK [...].DOCX

MODYFIKACJA SPECYFIK [...].XAdES

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 727