Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.271.2.2024 DZ.271.2.2024 pn. Modernizacja Sali gimnastycznej Pawilonu M-V

Deadlines:
Published : 04-01-2024 09:04:00
Placing offers : 14-03-2024 10:00:00
Offers opening : 14-03-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 113.63 2024-01-04 09:04:00 Proceeding
SWZ_2.7z 7z 53387.82 2024-01-04 09:04:00 Proceeding
kwota_szacunkowa _niedowidzący.docx docx 155.07 2024-01-04 10:21:52 Public message
kwota_szacunkowa.docx docx 154.87 2024-01-04 10:21:52 Public message
ogłoszenie_zmiana.pdf pdf 34.79 2024-01-16 14:01:26 Public message
przedłużenie _niedowidzący.docx docx 154.75 2024-01-16 14:01:26 Public message
przedłużenie.docx docx 154.92 2024-01-16 14:01:26 Public message
ogłoszenie_zmiana_2.pdf pdf 36.94 2024-01-24 11:12:47 Public message
przedłużenie_2.docx docx 154.92 2024-01-24 11:12:47 Public message
przedłużenie_2_niedowidzący.docx docx 154.55 2024-01-24 11:12:47 Public message
odpowiedzi.7z 7z 362.56 2024-01-25 10:01:11 Public message
ogłoszenie_zmiana_3.pdf pdf 37.23 2024-01-31 10:04:53 Public message
przedłużenie_3.docx docx 154.87 2024-01-31 10:04:53 Public message
przedłużenie_3_niedowidzący.docx docx 154.77 2024-01-31 10:04:53 Public message
ogłoszenie_zmiana_4.pdf pdf 37.39 2024-02-06 11:36:38 Public message
przedłużenie_4 _niedowidzący.docx docx 154.67 2024-02-06 11:36:38 Public message
przedłużenie_4.docx docx 154.95 2024-02-06 11:36:38 Public message
ogłoszenie_zmiana_5.pdf pdf 37.39 2024-02-13 09:55:34 Public message
przedłużenie_5 _niedowidzący.docx docx 154.75 2024-02-13 09:55:34 Public message
przedłużenie_5.docx docx 155.01 2024-02-13 09:55:34 Public message
ogłoszenie_zmiana_6.pdf pdf 36.93 2024-02-21 09:42:19 Public message
przedłużenie_6 _niedowidzący.docx docx 154.77 2024-02-21 09:42:19 Public message
przedłużenie_6.docx docx 154.95 2024-02-21 09:42:19 Public message
ogłoszenie_zmiana_7.pdf pdf 37.38 2024-02-27 09:35:34 Public message
przedłużenie_7.docx docx 155.07 2024-02-27 09:35:34 Public message
przedłużenie_7_niedowidzący.docx docx 154.85 2024-02-27 09:35:34 Public message
odpowiedzi_na_pytania_27.02.2024.docx docx 164.1 2024-02-27 13:43:13 Public message
projekt zamienny.7z 7z 848.68 2024-02-27 13:43:13 Public message
ogłoszenie_zmiana_8.pdf pdf 36.94 2024-03-06 09:15:14 Public message
przedłużenie_8.docx docx 155.07 2024-03-06 09:15:14 Public message
przedłużenie_8_niedowidzący.docx docx 154.77 2024-03-06 09:15:14 Public message
odpowiedzi_2.7z 7z 269.56 2024-03-06 13:05:15 Public message
otwarcie_ofert _niedowidzący.docx docx 142.17 2024-03-14 12:06:37 Public message
otwarcie_ofert.docx docx 142.4 2024-03-14 12:06:37 Public message

Announcements

2024-03-14 12:06 Jolanta Ciepiela Informacja z otwarcia ofert

otwarcie_ofert _nied [...].docx

otwarcie_ofert.docx

2024-03-06 13:05 Jolanta Ciepiela Odpowiedzi na pytania 2

odpowiedzi_2.7z

2024-03-06 09:15 Jolanta Ciepiela Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 8

ogłoszenie_zmiana_8. [...].pdf

przedłużenie_8.docx

przedłużenie_8_niedo [...].docx

2024-02-27 13:43 Jolanta Ciepiela Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi_na_pytani [...].docx

projekt zamienny.7z

2024-02-27 09:35 Jolanta Ciepiela Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 7

ogłoszenie_zmiana_7. [...].pdf

przedłużenie_7.docx

przedłużenie_7_niedo [...].docx

2024-02-21 09:42 Jolanta Ciepiela Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 6

ogłoszenie_zmiana_6. [...].pdf

przedłużenie_6 _nied [...].docx

przedłużenie_6.docx

2024-02-13 09:55 Jolanta Ciepiela Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 5

ogłoszenie_zmiana_5. [...].pdf

przedłużenie_5 _nied [...].docx

przedłużenie_5.docx

2024-02-06 11:36 Jolanta Ciepiela Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 4

ogłoszenie_zmiana_4. [...].pdf

przedłużenie_4 _nied [...].docx

przedłużenie_4.docx

2024-01-31 10:04 Jolanta Ciepiela Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2

ogłoszenie_zmiana_3. [...].pdf

przedłużenie_3.docx

przedłużenie_3_niedo [...].docx

2024-01-25 10:01 Jolanta Ciepiela Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi.7z

2024-01-24 11:12 Jolanta Ciepiela Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2

ogłoszenie_zmiana_2. [...].pdf

przedłużenie_2.docx

przedłużenie_2_niedo [...].docx

2024-01-16 14:01 Jolanta Ciepiela Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ogłoszenie_zmiana.pd [...].pdf

przedłużenie _niedow [...].docx

przedłużenie.docx

2024-01-04 10:21 Jolanta Ciepiela INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

kwota_szacunkowa _ni [...].docx

kwota_szacunkowa.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4703