Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00568144/01 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap IX”- ZP – 271- 21/2023

Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 21-12-2023 13:58:00
Placing offers : 05-01-2024 09:00:00
Offers opening : 05-01-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Osoba publikująca postępowanie: Alicja Wójcik

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_ZP_271_21_2023.pdf pdf 398.24 2023-12-21 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_FORMULARZ OFERRTOWY_ZP_271_21_2023.docx docx 1030.68 2023-12-21 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ_OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE_ZP_271_21_2023.docx docx 1027.73 2023-12-21 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ_OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW_ZP_271_21_2023.docx docx 1020.93 2023-12-21 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_PROJEKT UMOWY_ZP_271_21_2023.docx docx 1047.78 2023-12-21 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_ZP_271_21_2023.docx docx 1053.32 2023-12-21 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW_ZP_271_21_2023.zip zip 19391.3 2023-12-21 13:58:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0056814401 z dnia 2023-12-21.pdf pdf 219.91 2023-12-21 13:58:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #867471.pdf pdf 57.96 2024-01-05 13:42:21 Public message
Sprostowanie_Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #867471.pdf pdf 36.39 2024-01-08 14:28:05 Public message
ZP_271_21_2023_pismo_wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 192.56 2024-01-10 10:45:44 Public message

Announcements

2024-02-06 14:42 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania
2024-01-10 10:45 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP_271_21_2023_pismo [...].pdf

2024-01-08 14:28 Zamówienia Publiczne Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 05.01.2024 r.

Sprostowanie_Informa [...].pdf

2024-01-05 13:42 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-05 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 271 503,33 zł gross w tym: Część nr 1 Audyt 74- Tuchów, ul. Św. Józefa 32b -43 774,50 zł brutto; Część nr 2 Audyt 75- Tuchów, ul. Podwale 14a - 46 257,73 zł brutto; Część nr 3 Audyt 76- Tuchów, ul. Polna 39-41 524,73 zł brutto; Część nr 4 Audyt 77- Jodłówka Tuchowska 93A- 91 620,13 zł brutto; Część nr 5 Audyt 78- Burzyn 238- 48 326,25 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 543