Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/59/2023 Zakup leków w ramach programów lekowych – leczenie przewlekłego WZW typu B i C oraz profilaktyki wznowy przewlekłych zapaleń WZW typu B u chorych po przeszczepach narządowych i leczonych onkologicznie

Deadlines:
Published : 05-12-2023 11:32:00
Placing offers : 13-12-2023 09:00:00
Offers opening : 13-12-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dbf579-909f-8b33-26c7-ce0010725321.pdf pdf 175.57 2023-12-05 11:32:00 Proceeding
SWZ_59_2023_05122023.pdf pdf 953.22 2023-12-05 11:32:00 Proceeding
Zał nr 1.1-1.6_Formularze_asortymentowo_cenowe.xls xls 40 2023-12-05 11:32:00 Proceeding
Zał_nr_1_Oferta.docx docx 893.99 2023-12-05 11:32:00 Proceeding
Zał_nr_2_1_Ośw_dot_podst_wykluczenia.docx docx 885.3 2023-12-05 11:32:00 Proceeding
Zał_nr_2_2_Ośw_wykonawcy_wykluczenie_art7_Ukraina.docx docx 892.98 2023-12-05 11:32:00 Proceeding
Zał_nr_2_3_Ośw_dot_speł_warunków.docx docx 886.9 2023-12-05 11:32:00 Proceeding
Zał_nr_4_Grupa_kapitałowa.doc doc 942 2023-12-05 11:32:00 Proceeding
Zał_nr_5_Ośw_o_aktualności.doc doc 912.5 2023-12-05 11:32:00 Proceeding
Zał_nr_3_Projekt umowy.pdf pdf 523.94 2023-12-05 11:32:00 Proceeding
wyjaśnienia08122023.pdf pdf 156.67 2023-12-08 12:23:42 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 200.23 2023-12-13 11:28:50 Public message
OFERTY_NA_PLATFORMĘ.zip zip 3249.37 2023-12-13 11:38:12 Public message
Informacja_o_wynikach_postępowania.pdf pdf 214.41 2023-12-29 12:47:32 Public message

Announcements

2023-12-29 12:47 Karolina Potopowicz
INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp., poniżej 215 000 Euro na zakup leków w ramach programów lekowych – leczenie przewlekłego WZW typu B i C oraz profilaktyki wznowy przewlekłych zapaleń WZW typu B u chorych po przeszczepach narządowych

Informacja_o_wynikac [...].pdf

2023-12-13 11:38 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 1) uPzp udostępnia oferty jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

OFERTY_NA_PLATFORMĘ. [...].zip

2023-12-13 11:28 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp przesyła w załączeniu Informację z otwarcia ofert z dnia 13.13.2023

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-13 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 742 916,93 zł gross w podziale na pakiety:
Pakiet 1 - 359 999,96 zł
Pakiet 2 - 355 499,77 zł
Pakiet 3 - 10 324,80 zł
Pakiet 4 - 1 234,55 zł
Pakiet 5 - 2 897,86 zł
Pakiet 6 - 12 960,00 zł
2023-12-08 12:23 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

wyjaśnienia08122023. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 406