Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.22.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 107020G na odcinku Bychowo - Toliszczek wraz z budową chodnika.

Anna Kankowska
Gmina Gniewino
Deadlines:
Published : 28-11-2023 14:43:00
Placing offers : 14-12-2023 10:00:00
Offers opening : 14-12-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie BZP.pdf pdf 101.98 2023-11-28 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 41 2023-11-28 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - 8.docx docx 52.25 2023-11-28 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - projekt umowy.pdf pdf 412.8 2023-11-28 14:43:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 12940.92 2023-11-28 14:43:00 Proceeding
SWZ - droga Bychowo - Toliszczek.pdf pdf 414.96 2023-12-11 10:45:33 Proceeding
wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 193.29 2023-12-06 11:01:59 Public message
wyjaśnienie nr 2.pdf pdf 258.97 2023-12-08 14:38:20 Public message
wyjaśnienie nr 2 Opis Bychowo - kanał technologiczny.pdf pdf 619.12 2023-12-08 14:38:20 Public message
wyjaśnienie nr 2 Profil Kt Bychowo.pdf pdf 188.92 2023-12-08 14:38:20 Public message
wyjaśnienie nr 2 -Rys nr1 PZT 630m Przebudowa.pdf pdf 2162.63 2023-12-08 14:38:20 Public message
wyjaśnienie nr 2 Rys. E-1.1.pdf pdf 2235.61 2023-12-08 14:38:20 Public message
wyjaśnienie nr 3.pdf pdf 436.97 2023-12-11 14:45:28 Public message
wyjaśnienie nr 4.pdf pdf 299.27 2023-12-11 14:46:05 Public message
SWZ - droga Bychowo - Toliszczek - przesunięcie terminu otwarcia ofert.pdf pdf 415.23 2023-12-11 14:46:05 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 138.86 2023-12-14 09:58:07 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 210.68 2023-12-14 12:29:42 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 353.22 2023-12-14 15:06:55 Public message

Announcements

2023-12-14 15:06 Anna Kankowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-14 12:29 Anna Kankowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-14 09:58 Anna Kankowska Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

2023-12-11 14:46 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 4.

Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert.

wyjaśnienie nr 4.pdf

SWZ - droga Bychowo [...].pdf

2023-12-11 14:45 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 3

wyjaśnienie nr 3.pdf

2023-12-08 14:38 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 2

wyjaśnienie nr 2.pdf

wyjaśnienie nr 2 Opi [...].pdf

wyjaśnienie nr 2 Pro [...].pdf

wyjaśnienie nr 2 -Ry [...].pdf

wyjaśnienie nr 2 Rys [...].pdf

2023-12-06 11:01 Anna Kankowska Wyjaśnienie nr 1.

wyjaśnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 830