Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: K-GT-43-232-12/2023 „DOPOSAŻENIE INSTYTUTU ZDROWIA I KULTURY FIZYCZNEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. J. A. KOMEŃSKIEGO W LESZNIE”

Deadlines:
Published : 24-11-2023 12:21:00
Placing offers : 08-12-2023 09:00:00
Offers opening : 08-12-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1451.59 2023-11-24 12:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 717.23 2023-11-24 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.docx docx 19.94 2023-11-24 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spelnie udział....docx docx 19.85 2023-11-24 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3_Oświadczenie o przynależności do grpy kapitalowej.docx docx 17.05 2023-11-24 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4_ Ośw. o zobowiązaniu podmiotu.docx docx 18.46 2023-11-24 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Wzór umowy.pdf pdf 865.81 2023-11-24 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6_OPZ.docx docx 26.95 2023-11-24 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7_dot. przesłanek wykluczenia z art. 5 (1).docx docx 21.21 2023-11-24 12:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8_dot. przesłanek wykluczenia z art. 5 (2).docx docx 19.32 2023-11-24 12:21:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 153.14 2023-12-08 08:23:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 167.17 2023-12-08 10:35:31 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 214.27 2023-12-19 10:53:04 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 34.28 2024-02-27 09:33:26 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 30.1 2024-03-06 14:18:32 Public message

Announcements

2024-03-06 14:18 Marika Neimann Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2024-02-27 09:33 Marika Neimann Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-19 10:53 Marika Neimann Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-12-08 10:35 Marika Neimann Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-08 08:23 Marika Neimann Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 471