Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AS/BZP/06/2023 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości obiektów i terenów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Akademia Sztuki w Szczecinie
Deadlines:
Published : 12-12-2023 14:16:00
Placing offers : 22-12-2023 10:00:00
Offers opening : 22-12-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20231212 SWZ usługi sprzątania.pdf pdf 1154.45 2023-12-12 14:16:00 Proceeding
20231212 Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie_wykonawcy wspólnie.docx docx 17.49 2023-12-12 14:16:00 Proceeding
20231212 Załącznik nr 4 do SWZ - zobowiązanie.docx docx 30.24 2023-12-12 14:16:00 Proceeding
20231212 Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług.docx docx 41.65 2023-12-12 14:16:00 Proceeding
20231212 Załącznik nr 6 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 699.25 2023-12-12 14:16:00 Proceeding
20231212 Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 1045.91 2023-12-12 14:16:00 Proceeding
20231212 Załączniki nr 1 i 2 do SWZ-Formularz ofertowy i Oświadczenie.docx docx 66.66 2023-12-12 14:16:00 Proceeding
20231212 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.34 2023-12-12 14:16:00 Proceeding
20231219 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.72 2023-12-19 13:34:00 Public message
20231220 odpowiedzi na pytania.pdf pdf 845.84 2023-12-20 13:30:30 Public message
20231220 Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy - po modyfikacji.pdf pdf 1045.25 2023-12-20 13:30:30 Public message
20231221 odpowiedzi na pytania nr 2.pdf pdf 460.44 2023-12-21 11:38:09 Public message
20231222 zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 445.8 2023-12-22 12:07:11 Public message
20241123 Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu ofert - na platformę.pdf pdf 731.18 2024-01-23 13:31:42 Public message

Announcements

2024-01-23 13:31 Zamówienia Publiczne Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

20241123 Zawiadomien [...].pdf

2023-12-22 12:07 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

20231222 zbiorcze ze [...].pdf

2023-12-22 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 834 527,49 zł.
2023-12-21 11:38 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania nr 2.
Jednocześnie informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania z ofertą pozostają bez zmian.

20231221 odpowiedzi [...].pdf

2023-12-20 13:30 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją treści umowy (załącznik nr 7 do SWZ).

20231220 odpowiedzi [...].pdf

20231220 Załącznik n [...].pdf

2023-12-19 13:34 Zamówienia Publiczne W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.12.2023 r. oraz termin związania z ofertą.
Udzielone odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

20231219 ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 930