Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.97.2023.AG Zakup i dostawa materiałów piśmiennych i papierniczych dla Urzędu Miasta Płocka w 2024 roku.

Alina Głuszek-Obszyńska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-11-2023 09:32:00
Placing offers : 04-12-2023 10:00:00
Offers opening : 04-12-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2.pdf pdf 17.48 2023-11-15 09:32:00 Proceeding
Dział III - Projektowane postanowienia umowy część 1 - materiały piśmienne.pdf pdf 112.67 2023-11-15 09:32:00 Proceeding
Dział III - Projektowane postanowienia umowy część 2 - materiały papiernicze.pdf pdf 113.07 2023-11-15 09:32:00 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.odt odt 44.1 2023-11-15 09:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.92 2023-11-15 09:32:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 196.76 2023-11-15 09:32:00 Proceeding
załącznik nr 1 do OPZ - zestawienie materiałów piśmiennych.pdf pdf 65.01 2023-11-15 09:32:00 Proceeding
załącznik nr 2 do OPZ - zestawienie materiałów papierniczych.pdf pdf 35.42 2023-11-15 09:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.09 2023-11-24 08:36:09 Public message
pytanie i odpowiedź, zmiana SWZ.pdf pdf 119.8 2023-11-24 08:36:09 Public message
PRAWIDŁOWY załącznik nr 1 do OPZ - zestawienie materiałów piśmiennych.pdf pdf 66.27 2023-11-27 12:31:11 Public message
PRAWIDŁOWY załącznik nr 1 do umowy - Formularz cenowy cz. 1 materiały piśmienne.ods ods 17.14 2023-11-27 12:31:11 Public message
PRAWIDŁOWY załącznik nr 1 do Umowy -Formularz cenowy cz. 2 materiały papiernicze.ods ods 33.86 2023-11-27 12:31:11 Public message
PRAWIDŁOWY załącznik nr 2 do OPZ - zestawienie materiałów papierniczych.pdf pdf 34.47 2023-11-27 12:31:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 115.62 2023-12-04 10:34:24 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 109.34 2023-12-07 13:02:03 Public message

Announcements

2023-12-07 13:02 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-04 10:34 Alina Głuszek-Obszyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-04 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć:
dla części 1 - 86.141,88 zł brutto
dla części 2 - 131.650,95 zł brutto
2023-11-27 12:31 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu prawidłowe Zestawienia materiałów piśmiennych i papierniczych oraz Formularze cenowe dla części 1 i 2.

PRAWIDŁOWY załącznik [...].pdf

PRAWIDŁOWY załącznik [...].ods

PRAWIDŁOWY załącznik [...].ods

PRAWIDŁOWY załącznik [...].pdf

2023-11-24 08:36 Alina Głuszek-Obszyńska Pytanie z dnia 23.11.2023r. z odpowiedzią, zmiana terminu składania ofert do dnia 04.12.2023r. do godz. 10.00. Niezwłocznie po dokonaniu poprawek, zostaną zamieszczone prawidłowe Zestawienia materiałów piśmiennych i papierniczych oraz Formularze cenowe dla części 1 i 2.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytanie i odpowiedź, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 384