Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.23.2023 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy szkole podstawowej nr 3 w Skoczowie w ramach Programu Olimpia” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Danuta Hubczyk
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 03-11-2023 12:38:00
Placing offers : 21-11-2023 08:00:00
Offers opening : 21-11-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PFU_zał. nr 4_do SWZ.pdf pdf 2031.54 2023-11-03 12:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.54 2023-11-03 12:38:00 Proceeding
Opinia do MPZP dot. geometrii dachu_Zał. Nr 7_do SWZ.pdf pdf 620.82 2023-11-03 12:38:00 Proceeding
PPU_Zał nr 2_Raport dzienny.xlsx xlsx 63.62 2023-11-03 12:38:00 Proceeding
PPU_zał. nr 5_do SWZ.docx docx 109.03 2023-11-03 12:38:00 Proceeding
SWZ+załączniki 1 do 3.docx docx 262.24 2023-11-03 12:38:00 Proceeding
Wyrys z MPZP_Zał. nr 6_do SWZ.pdf pdf 1063.3 2023-11-03 12:38:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi_1.docx docx 15.05 2023-11-07 14:53:48 Public message
Pytania i odpowiedzi_2.docx docx 14.34 2023-11-08 13:43:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 41 2023-11-21 13:31:10 Public message

Announcements

2023-11-21 13:31 Danuta Hubczyk informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2023-11-21 08:00 Buyer message kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 000 000,00 zł
2023-11-08 13:43 Danuta Hubczyk Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2023-11-07 14:53 Danuta Hubczyk Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 568