Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT.ZP.271.41.2023RMN „Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczania na rzecz Urzędu Miejskiego w Słupsku w rozumieniu ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 285)”.

Deadlines:
Published : 03-11-2023 10:34:00
Placing offers : 14-11-2023 10:00:00
Offers opening : 14-11-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 67.27 2023-11-03 10:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 129.15 2023-11-03 10:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 57.84 2023-11-03 10:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz oferty.pdf pdf 78.08 2023-11-03 10:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 71.63 2023-11-03 10:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 3A do SWZ - Oświadczenie dotyczące nowych przesłanek wykluczenia.pdf pdf 158.43 2023-11-03 10:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 73.18 2023-11-03 10:34:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ- Projekt umowy.pdf pdf 83.75 2023-11-03 10:34:00 Proceeding
img20231114_12451907.pdf pdf 395.83 2023-11-14 12:51:47 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 137.12 2023-11-17 11:24:59 Public message

Announcements

2023-11-17 11:24 Roksana Mikułko-Nadolska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-11-14 12:51 Marcin Weitmann W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

img20231114_12451907 [...].pdf

2023-11-03 10:40 Roksana Mikułko-Nadolska Działając na podstawie art. 222 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza
przeznaczyć kwotę 8.800,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 293