Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00471456/01 Budowa integracyjnego placu zabaw w m.Rokietnica (ZP.271.14.2023)

Halina Wroniecka
Gmina Rokietnica
Deadlines:
Published : 31-10-2023 14:18:00
Placing offers : 21-11-2023 08:00:00
Offers opening : 21-11-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Rokietnica .docx docx 182.69 2023-10-31 14:18:00 Proceeding
ZałącznikI do SWZ .zip zip 121.54 2023-10-31 14:18:00 Proceeding
Ogłoszenie4.pdf pdf 132.1 2023-10-31 14:18:00 Proceeding
Rokietnica_K.ofertowy.pdf pdf 44.66 2023-10-31 14:18:00 Proceeding
Rokietnica_Przedmiar.pdf pdf 85.06 2023-10-31 14:18:00 Proceeding
dokumentacja projektowa.zip zip 6834.99 2023-10-31 14:18:00 Proceeding
STWiOR.zip zip 1360.73 2023-10-31 14:18:00 Proceeding
eOdpowiedzi na zapytania do SWZ3_.docx docx 260.49 2023-11-10 09:56:47 Public message
Warunki ogólne na zieleń.docx docx 40.11 2023-11-10 09:56:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia4c.pdf pdf 36.64 2023-11-10 09:56:47 Public message
Odpowiedzi na zapytania do SWZ - 2_.docx docx 258.68 2023-11-14 15:08:20 Public message
Odpowiedzi na zapytania do SWZ - 3_.docx docx 258.27 2023-11-15 12:24:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 14.82 2023-11-21 10:50:30 Public message

Announcements

2023-11-21 10:50 Halina Wroniecka Szanowni Państwo,
w załączniku zamieszczamy informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2023-11-21 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 669516,15 zł brutto.
2023-11-15 12:24 Halina Wroniecka Szanowni Państwo,
w załączniku zamieszczamy odpowiedź na zadane zapytanie do SWZ

Odpowiedzi na zapyta [...].docx

2023-11-14 15:08 Halina Wroniecka Szanowni Państwo,
w załaczniku przesyłamy odpowiedż na zadane pytanie do SWZ

Odpowiedzi na zapyta [...].docx

2023-11-10 09:56 Halina Wroniecka Szanowni Państwo,
w załączniku zamieszczamy pytania do SWZ wraz z udzieloną odpowiedzią .
Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz okresu związania ofertą.
Aktualny termin:
- składania ofert: 21.11.2023r. godz. 08;00
- otwarcia ofer: 21.11.2023r. godz. 08:00
Okres zwiazania ofertą: 20.12.2023r.

eOdpowiedzi na zapyt [...].docx

Warunki ogólne na zi [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 657