Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa linii sortowniczej w zakresie utrzymania czystości oraz wydzielania frakcji surowcowych z odpadów i balastu posortowniczego na terenie Z/I w Julkowie / 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 03-10-2023 13:12:00
Placing offers : 06-11-2023 10:00:00
Offers opening : 06-11-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 68.4 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.9 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 370.97 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ i umowy - Miejsce i zakres wykonywania usługi.pdf pdf 106.67 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.36 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 386.93 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.06 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.27 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 40.5 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 18.99 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.93 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.06 2023-10-03 13:12:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania (05.10.23).pdf pdf 72.51 2023-10-09 13:28:17 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 87.44 2023-11-06 11:13:13 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 64.4 2023-11-17 12:10:35 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu.pdf pdf 105.74 2023-12-15 11:02:36 Public message

Announcements

2023-12-15 11:02 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-11-17 12:10 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-11-06 11:13 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-11-06 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 287 500,00 zł netto/ 5 273 625,00 zł brutto
2023-10-09 13:28 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 665