Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.272.8.2023 „Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy od km 2 + 795 km do 4 + 626 tj. 1,831 km”

Łukasz Mazurkiewicz
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Department: Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych
Deadlines:
Published : 21-09-2023 14:03:00
Placing offers : 06-10-2023 11:00:00
Offers opening : 06-10-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 5 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 49.5 2023-09-21 14:03:00 Proceeding
Zał. 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 21.34 2023-09-21 14:03:00 Proceeding
Zał. 7 - wzór umowy.docx docx 49.74 2023-09-21 14:03:00 Proceeding
SWZ-4.docx docx 105.32 2023-09-21 14:03:00 Proceeding
Zał. 1 - formularz oferty.docx docx 22.99 2023-09-21 14:03:00 Proceeding
Zał. 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc doc 59.5 2023-09-21 14:03:00 Proceeding
Zał. 3 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 21.28 2023-09-21 14:03:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Dokumentacja projektowa.rar rar 17625.47 2023-09-21 14:03:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.13 2023-09-21 14:03:00 Proceeding
przedmiar strona 2.pdf pdf 83.41 2023-10-03 12:57:41 Public message
wyjaśnienie SWZ1 03.10.pdf pdf 180.18 2023-10-03 12:57:41 Public message
D – 08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH.doc doc 105.5 2023-10-03 12:57:41 Public message
przedmiar strona 1.pdf pdf 148.54 2023-10-03 12:57:41 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 54.06 2023-10-04 13:38:49 Public message
Odpowiedzi na zapytania 4.pdf pdf 230.65 2023-10-04 13:38:49 Public message
D - 07.02.01 DW546 OZNAKOWANIE PIONOWE.doc doc 377.5 2023-10-04 13:38:49 Public message
D - 07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH.doc doc 197.5 2023-10-04 13:38:49 Public message
str 1 kosztorys ofertowy DP 2122C.pdf pdf 918.57 2023-10-04 13:38:49 Public message
str 1 przedmiar DP 2122C.pdf pdf 889.88 2023-10-04 13:38:49 Public message
str 2 kosztorys ofertowy DP 2122Cpopr.pdf pdf 2195.07 2023-10-04 13:38:49 Public message
str 2 przedmiar DP 2122Cpopr.pdf pdf 2126.6 2023-10-04 13:38:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.10.2023r..pdf pdf 130.17 2023-10-06 12:37:00 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 194.19 2023-11-24 13:04:39 Public message

Announcements

2023-11-24 13:04 Łukasz Mazurkiewicz Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu . Treść informacji dostępna jest w załączniku.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-10-06 12:37 Łukasz Mazurkiewicz Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. (Szczegóły znajdują się w załączniku.)

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-06 11:15 Łukasz Mazurkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 2 000 000,00 zł
2023-10-04 13:38 Łukasz Mazurkiewicz Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do SWZ i zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Szczegółowa informacja znajduje się w załącznikach.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

D - 07.02.01 DW546 O [...].doc

D - 07.06.02 URZĄDZE [...].doc

str 1 kosztorys ofer [...].pdf

str 1 przedmiar DP 2 [...].pdf

str 2 kosztorys ofer [...].pdf

str 2 przedmiar DP 2 [...].pdf

2023-10-03 12:57 Łukasz Mazurkiewicz Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do SWZ. Szczegółowa informacja znajduje się w załącznikach.

przedmiar strona 2.p [...].pdf

wyjaśnienie SWZ1 03. [...].pdf

D – 08.05.01 ŚCIEKI [...].doc

przedmiar strona 1.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1631