Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN-74/23 (PN-74/23) Dostawa wraz z transportem, wniesieniem i instalacją aparatury do wykrywania i analizy w podziale na 2 części, na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-08-2023 10:04:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS156-497753-pl.pdf pdf 120.31 2023-08-16 10:04:00 Proceeding
PN_74_23 SWZ aparatura do wykrywania i analizy - 2 cz..BES.pdf pdf 464.12 2023-08-16 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 projekt umowy.pdf pdf 175.03 2023-08-16 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 26.12 2023-08-16 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1. do SWZ cz. 1.docx docx 35.95 2023-08-16 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3.2. do SWZ cz. 2.docx docx 36.82 2023-08-16 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_JEDZ edytowalny.doc doc 192 2023-08-16 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_gr_kapitał.docx docx 19.98 2023-08-16 10:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6_ośw_wykluczenie.docx docx 41.09 2023-08-16 10:04:00 Proceeding
PN_74_23 ogłoszenie nr 2023-OJS174-546391-pl.pdf pdf 67.19 2023-09-11 09:19:17 Public message
PN_74_23_odpowiedzi na pytania do publikacji_podp.pdf pdf 271.05 2023-09-08 13:18:21 Public message
Umowa podstawowa 26.06.2023 wypełniona_zmiany.pdf pdf 163.6 2023-09-08 13:18:21 Public message
Załącznik nr 3.1. do SWZ cz. 1_zmiana.docx docx 36.08 2023-09-08 13:18:21 Public message
ogłoszenie 142263-NF14-PL.pdf pdf 71.5 2023-09-08 13:18:21 Public message
PN_74_23_odpowiedzi na pytania 2_podp .pdf pdf 248.42 2023-09-15 10:00:43 Public message
PN_74_23_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 168.93 2023-09-19 11:28:49 Public message
PN_74_23_wybór platforma_podp.pdf pdf 255.14 2023-09-29 14:23:41 Public message

Announcements

2023-09-29 14:23 Dział Zamówień Publicznych PN-74/23 Informacja o wyborze oferty

PN_74_23_wybór platf [...].pdf

2023-09-19 11:28 Dział Zamówień Publicznych PN-74/23 Informacja z otwarcia ofert

PN_74_23_informacja_ [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 219 695,39zł brutto, w tym:
część 1 – 97 536,91zł brutto
część 2 – 122 158,48zł brutto
2023-09-15 10:00 Dział Zamówień Publicznych PN-74/23 odpowiedź na pytanie 2

PN_74_23_odpowiedzi [...].pdf

2023-09-11 09:19 Dział Zamówień Publicznych PN-74/23 W załączniku znajduje się opublikowane ogłoszenie o zmianach wprowadzonych pismem L. dz.: DZP- 767/23 (informacja z dnia 06.09.2023)

PN_74_23 ogłoszenie [...].pdf

2023-09-08 13:18 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do SWZ- zmiana terminu składania ofert

PN_74_23_odpowiedzi [...].pdf

Umowa podstawowa 26. [...].pdf

Załącznik nr 3.1. do [...].docx

ogłoszenie 142263-NF [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 551