Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FIP.271.1.8.2023.AS7 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00346028/01 z dnia 2023-08-08 „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie”

Agnieszka Sufin
Gmina Włoszczowa
Deadlines:
Published : 08-08-2023 17:31:00
Placing offers : 23-08-2023 12:00:00
Offers opening : 23-08-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2772.79 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1768.01 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.docx docx 26.2 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 15.62 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ.docx docx 16.54 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 278.1 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 18.99 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 15.57 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 15.69 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 16.8 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 15.37 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.docx docx 15.14 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Załacznik nr 10 Dokumentacja.zip zip 5098.21 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Wersja dostępna cyfrowo.zip zip 4373.44 2023-08-08 17:31:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 953.77 2023-08-10 11:19:11 Public message
Zmiana treści SWZ ( wersja dostepna cyfrowo).pdf pdf 124.71 2023-08-10 11:19:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 952.85 2023-08-10 11:19:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( wersja dostepna cyrowo).pdf pdf 37.91 2023-08-10 11:19:44 Public message
Odpowiedź na pytanie 1.pdf pdf 1015.3 2023-08-10 11:45:36 Public message
Odpowiedź na pytanie 1 ( wersja dostępna cyfrowo).pdf pdf 175.26 2023-08-10 11:45:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 298.25 2023-08-23 16:01:44 Public message
Informacja z sesji otwarcia ( wersja dostępna cyfrowo).pdf pdf 177.98 2023-08-23 16:01:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 397.06 2023-09-04 13:40:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty ( wersja dostępna cyfrowo).pdf pdf 174.56 2023-09-04 13:40:00 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 964.99 2023-09-19 15:01:47 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania ( wersja dostępna cyfrowo).pdf pdf 38.04 2023-09-19 15:01:47 Public message

Announcements

2023-09-19 15:01 Agnieszka Sufin Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-04 13:40 Agnieszka Sufin Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-08-23 16:01 Agnieszka Sufin Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z sesji o [...].pdf

2023-08-23 12:00 Buyer message Zamawiający przekazuje informację, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 50 000,00 zł brutto.
2023-08-10 11:45 Agnieszka Sufin Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-08-10 11:19 Agnieszka Sufin Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-08-10 11:19 Agnieszka Sufin Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Zmiana treści SWZ ( [...].pdf

2023-08-10 11:18 Agnieszka Sufin The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 578