Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 07/08/2023/JZ Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby utworzenia Centrum Kompetencji w Akceleratorze Biznesowym KSSENON w Żorach, ul Rozwojowa 2

Katarzyna Biegun
Katowicka SSE S.A.
Deadlines:
Published : 07-08-2023 13:47:00
Placing offers : 17-08-2023 10:00:00
Offers opening : 17-08-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_poprawiony.docx docx 40.2 2023-08-07 13:47:00 Proceeding
2.Formularz_oferty_II.docx docx 66.2 2023-08-07 13:47:00 Proceeding
3.Kryteria dostępu.docx docx 53.24 2023-08-07 13:47:00 Proceeding
4.Oświdczenie_powiązania_ kapitałowe.docx docx 52.73 2023-08-07 13:47:00 Proceeding
5.Projekt umowy_II.docx docx 35.97 2023-08-07 13:47:00 Proceeding
II Zapytanie ofertowe.docx docx 85.3 2023-08-07 13:47:00 Proceeding
1_wyjas_nienia_komputery.docx-1_signed.pdf pdf 1381.09 2023-08-10 11:49:24 Public message
Informacja o kwocie.docx.pdf pdf 638.21 2023-08-17 10:41:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx.pdf pdf 729.77 2023-08-17 12:09:22 Public message
informacja o wyborze dostawcy komputery_signed.pdf pdf 935.43 2023-08-22 10:13:47 Public message

Announcements

2023-08-22 10:13 Katarzyna Biegun Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-17 12:09 Katarzyna Biegun Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-17 10:41 Katarzyna Biegun Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-08-10 11:49 Katarzyna Biegun Wyjaśnienia do SWZ i zmiana terminu składania ofert.

1_wyjas_nienia_kompu [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449