Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SOSIR/882/2023 REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO

Deadlines:
Published : 03-08-2023 15:58:00
Placing offers : 22-08-2023 09:00:00
Offers opening : 22-08-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 177.3 2023-08-03 15:58:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 607.52 2023-08-03 15:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf pdf 559.52 2023-08-03 15:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy.pdf pdf 207.72 2023-08-03 15:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Wykaz robót budowlanych.pdf pdf 231.32 2023-08-03 15:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Wykaz osób skier przez wyk do realiz zamów.pdf pdf 335.97 2023-08-03 15:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Projekt umowy.pdf pdf 517.76 2023-08-03 15:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Dokumentacja Projektowa.zip zip 89000.81 2023-08-03 15:58:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Wzor oswiadczenia wykonawców wspólnie ub o udz zam.pdf pdf 197.34 2023-08-03 15:58:00 Proceeding
Załączniki do edycji.zip zip 149.54 2023-08-03 15:58:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Nr 1-6.pdf pdf 2868.26 2023-08-16 15:03:15 Proceeding
Odpowiedz na pytania Nr 7.pdf pdf 312.9 2023-08-17 11:05:04 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Nr 8-12.pdf pdf 411.49 2023-08-18 20:22:48 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 204.89 2023-08-22 10:17:23 Public message
informacja o wyborze oferty Platforma.pdf pdf 344.05 2023-09-06 14:45:44 Public message

Announcements

2023-09-06 14:45 Paweł Kowalczyk Zamawiający (Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.) na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) informuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont basenu kąpielowego zewnętrznego.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w załączeniu.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-22 10:17 Paweł Kowalczyk Zamawiający (Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.) na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) przekazuje następujące informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont basenu kąpielowego zewnętrznego.
Informacja z otwarcia ofert w załączeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-22 09:00 Buyer message Zamawiający (Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.) na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie zamówienia publicznego pn.: REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 14 760 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1674