Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/19-2023/PN Dostawa nowoczesnego sprzęt w Olmedica w Olecku Sp. z o. o.

Dział zamówień publicznych
Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 07-08-2023 17:04:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 291.26 2023-08-07 17:04:00 Proceeding
SWZ-nowoczesny sprzęt.pdf pdf 639.82 2023-08-07 17:04:00 Proceeding
Załączniki 1-8 do SWZ.zip zip 6079.66 2023-08-07 17:04:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ część I.pdf pdf 327.71 2023-08-28 21:45:34 Public message
ZMIANA - Załącznik nr 2 do SWZ pakiet nr 3 - opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy.docx docx 814.62 2023-08-28 21:45:34 Public message
ZMIANA - Załącznik nr 2 do SWZ pakiet nr 8 - opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy.docx docx 217.93 2023-08-28 21:45:34 Public message
ZMIANA - Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowe.docx docx 259.39 2023-08-28 21:45:34 Public message
Wyjaśnienia do SWZ część II.pdf pdf 245.97 2023-09-01 14:44:34 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ pakiet nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy.doc doc 458.5 2023-09-01 14:44:34 Public message
Zmiana ogłoszenia .pdf pdf 84.18 2023-09-01 14:44:34 Public message
Wyjaśnienia do SWZ część III.pdf pdf 253.65 2023-09-05 06:37:40 Public message
Wyjaśnienia do SWZ część V.pdf pdf 407.61 2023-09-11 14:47:31 Public message
Zmiana - Załącznik nr 2 do SWZ pakiet nr 2 - opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy.doc doc 563.5 2023-09-11 14:47:31 Public message
Sprostowanie wyjaśnień treści SWZ cz. V.pdf pdf 210.82 2023-09-12 11:09:44 Public message
Zmiana - Załącznik nr 2 do SWZ pakiet nr 11 - opis przedmiotu zamówień - formularz cenowy.docx docx 234.85 2023-09-12 13:39:40 Public message
ZMIANA - Załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowe.docx docx 259.03 2023-09-12 13:39:40 Public message
Wyjaśnienia do SWZ część IV.pdf pdf 298.14 2023-09-12 13:39:40 Public message
Sprostowanie wyjaśnień treści SWZ cz. V.pdf pdf 206.1 2023-09-15 16:53:08 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 210.45 2023-09-19 09:05:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 209 2023-09-19 22:53:24 Public message

Announcements

2023-09-19 22:53 Dział zamówień publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2023-09-19 09:05 Dział zamówień publicznych Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-09-15 16:53 Dział zamówień publicznych Sprostowanie Wyjaśnień treści SWZ część V

Sprostowanie wyjaśni [...].pdf

2023-09-12 13:39 Dział zamówień publicznych Wyjaśnienia treści SWZ część IV

Zmiana - Załącznik n [...].docx

ZMIANA - Załącznik n [...].docx

Wyjaśnienia do SWZ c [...].pdf

2023-09-12 11:09 Dział zamówień publicznych Sprostowanie wyjaśnień treści SWZ do części V

Sprostowanie wyjaśni [...].pdf

2023-09-11 14:47 Dział zamówień publicznych Wyjaśnienia treści SWZ część V

Wyjaśnienia do SWZ c [...].pdf

Zmiana - Załącznik n [...].doc

2023-09-05 06:37 Dział zamówień publicznych Wyjaśnienia treści SWZ cz. III

Wyjaśnienia do SWZ c [...].pdf

2023-09-01 14:44 Dział zamówień publicznych Wyjaśnienia treści SWZ część II

Wyjaśnienia do SWZ c [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].doc

Zmiana ogłoszenia .p [...].pdf

2023-08-28 21:45 Dział zamówień publicznych Wyjaśnienia treści SWZ część I

Wyjaśnienia do SWZ c [...].pdf

ZMIANA - Załącznik n [...].docx

ZMIANA - Załącznik n [...].docx

ZMIANA - Załącznik n [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2229