Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00049949/02/P Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. od daty podpisania umowy(lipiec) do 31.12.2023r. - II zadania

Przemysław Tomasiuk
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Department: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Deadlines:
Published : 20-06-2023 11:39:00
Placing offers : 27-06-2023 10:00:00
Offers opening : 27-06-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00266599_01 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157 2023-06-20 11:39:00 Proceeding
Formularz cenowy na dostawy pieczywa- załącznik nr 2b.odt odt 28.57 2023-06-20 11:39:18 Proceeding
Formularz cenowy na mięso, wędliny, drób - załącznik nr 2a.odt odt 39.7 2023-06-20 11:39:18 Proceeding
Oferta - załącznik nr 1.odt odt 42.26 2023-06-20 11:39:18 Proceeding
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowek - załącznik nr 5.odt odt 24.85 2023-06-20 11:39:18 Proceeding
Oświadczenie z art. 125 ust 1 Pzp. - załącznik nr 3.odt odt 36.42 2023-06-20 11:39:18 Proceeding
Projekt umowy - załącznik nr 7.odt odt 49.95 2023-06-20 11:39:18 Proceeding
Wykaz dostaw - załącznik nr 4.odt odt 25.57 2023-06-20 11:39:18 Proceeding
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby(jeśli dotyczy) - załącznik nr 6.odt odt 25.77 2023-06-20 11:39:18 Proceeding
II przetarg na dostawy produktów spożywczych w okresie II półrocza 2023r. z podziałem na II zadania-sig.pdf pdf 558.24 2023-06-20 14:24:33 Proceeding
Kwota na sfinansowanie zamówienia - II zadania-sig.pdf pdf 285.9 2023-06-27 09:58:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.06.2023r.-sig.pdf pdf 269.03 2023-06-27 14:46:55 Public message
Informacja o wyniku postępowania II zadania 03.07.-sig.pdf pdf 272.01 2023-07-03 11:55:57 Public message
08db97e7-59b8-656b-da5d-7d001113b413- ogłoszenie wyniku postępowania.pdf pdf 52.99 2023-08-14 12:52:00 Public message
08dc103e-c4bf-c4f1-1992-c3001139eec7- ogłoszenie o wykonaniu umowy -część I.pdf pdf 39.66 2024-01-08 13:01:34 Public message
08dc103f-935e-b9dd-98a5-d50011c0e5c9-ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części II.pdf pdf 40.05 2024-01-08 13:01:34 Public message

Announcements

2024-01-08 13:01 Przemysław Tomasiuk Informacja o wykonaniu umowy.

08dc103e-c4bf-c4f1-1 [...].pdf

08dc103f-935e-b9dd-9 [...].pdf

2024-01-08 12:39 Przemysław Tomasiuk The message was withdrawn by the Buyer.
2023-08-14 12:52 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła dokument

08db97e7-59b8-656b-d [...].pdf

2023-07-03 11:55 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła informację

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-06-27 14:46 Przemysław Tomasiuk Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-27 09:58 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła informację o kwocie.

Kwota na sfinansowan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347