Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00238795 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie II półrocza 2023r. tj. 01.07.2023r do 31.12.2023r. z podziałem na V zadań

Przemysław Tomasiuk
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Department: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Deadlines:
Published : 30-05-2023 12:26:00
Placing offers : 09-06-2023 10:00:00
Offers opening : 09-06-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db60d8-3916-cb2b-0dcc-e6001191a110- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.81 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Przetarg na produkty spożywcze II półrocze 2023r - V zadań-sig.pdf pdf 622.03 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - oferta (2).odt odt 38.02 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 b - formularz na produkty mleczarskie.odt odt 32.56 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2a- formularz na różne produkty spożywcze.odt odt 41.03 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2c - formularz na mięso, wędliny i drób.odt odt 39.19 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2d - formularz na mrożonki.odt odt 29.46 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2e - formularz na pieczywo.odt odt 29.07 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust.1.odt odt 36 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.odt odt 25.67 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.odt odt 24.44 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby(jeśli dotyczy).odt odt 34.89 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - umowa projekt (1).odt odt 46.44 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Kwota na sfinansowanie zamówienia-sig.pdf pdf 288.01 2023-06-09 10:01:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 09.06.2023r.-sig.pdf pdf 271.42 2023-06-09 20:55:53 Public message
Informacja o wyborze oferty (3)-sig.pdf pdf 279.55 2023-06-15 08:35:00 Public message
08db7e10-d5c7-7456-8707-8700110efd80- ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.55 2023-07-06 14:27:34 Public message
08dc1034-f6a7-765b-98a5-d50011c0e511(1)- ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części I.pdf pdf 40.28 2024-01-09 08:53:52 Public message
08dc1039-1639-227c-1992-c3001139ee70-ogłoszenie o wykonaniu umowy dla częsci IV.pdf pdf 40.01 2024-01-09 08:53:52 Public message
08dc1036-bc0a-fad5-7bc6-40001117b1d6 Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części II.pdf pdf 40.11 2024-01-09 08:53:52 Public message

Announcements

2024-01-09 08:53 Przemysław Tomasiuk Informacja o wykonaniu umowy.

08dc1034-f6a7-765b-9 [...].pdf

08dc1039-1639-227c-1 [...].pdf

08dc1036-bc0a-fad5-7 [...].pdf

2023-07-06 14:27 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła dokument

08db7e10-d5c7-7456-8 [...].pdf

2023-06-15 08:35 Przemysław Tomasiuk Informacja o wyborze

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-09 20:55 Przemysław Tomasiuk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-09 10:01 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przesyła informację o kwocie

Kwota na sfinansowan [...].pdf

2023-06-09 09:58 Przemysław Tomasiuk The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348