Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1282/23/81/Z Dostawy szaf metalowych

Deadlines:
Published : 23-05-2023 15:35:00
Placing offers : 02-06-2023 11:00:00
Offers opening : 02-06-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja warunków zamówienia.docx docx 103.42 2023-05-23 15:35:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.97 2023-05-23 15:35:00 Proceeding
informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (pz).pdf pdf 328.91 2023-06-21 10:38:35 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 107.13 2023-07-07 15:35:27 Public message
Pytania, odpowiedzi, zmiany SWZ 30MAJ23.pdf pdf 793.03 2023-05-30 15:37:21 Public message
Formularze ofertowe po zmianie 30MAJ23.docx docx 34.68 2023-05-30 15:37:21 Public message
Pytania, odpowiedzi, zmiany SWZ 30MAJ23.docx docx 74 2023-05-30 15:37:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 82.62 2023-06-02 13:43:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 140.07 2023-06-02 13:43:14 Public message

Announcements

2023-07-07 15:35 Jarosław Skiba Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-21 10:38 Jarosław Skiba Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-02 13:43 Jarosław Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-02 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 758 882,30 PLN brutto. W podziale na zadania:
Zadanie nr 1 - 107 602,86 PLN brutto;
Zadanie nr 2 - 504 319,85 PLN brutto
Zadanie nr 3- 146 959,59 PLN brutto
2023-05-30 15:37 Jarosław Skiba Pytania, odpowiedzi i zmiany SWZ - 30 maja 2023 r.

Uwaga, dokonano zmiany załączników 1a-c do SWZ (formularzy ofertowych)

Pytania, odpowiedzi, [...].pdf

Formularze ofertowe [...].docx

Pytania, odpowiedzi, [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 436