Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2233.234.2023 Dostawa autoklawu.

Katarzyna Pieniacha
Areszt Śledczy w Grójcu
Deadlines:
Published : 22-05-2023 10:56:00
Placing offers : 29-05-2023 08:00:00
Offers opening : 29-05-2023 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 48 3668513,

- proceduralnych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 48 3668522,

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy, która będzie określać opis przedmiotu zamówienia wraz z montażem itp.  

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

1. Wymagania i specyfikacja:

1.1. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1.1.1 Oświadczenie RODO.

1.2 Z wybranym wykonawcą zostanie przed realizacją zamówienia podpisana umowa uwzględniająca wymagania zamawiającego oraz ofertę  Wykonawcy.

1.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

1.4 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty.

1.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

1.6 Wykonawca w ramach zamówienia gwarantuje, że dostarczony fabrycznie nowe urządzenie.

1.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

1.8 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

1.9 Niezbędne jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

1.10 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.11 Ponadto oferowany unit powinien posiadać:

- instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczoną w formie papierowej;

- dokument gwarancyjny;

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RODO do zamówień publicznych.doc doc 54 2023-05-22 10:56:00 Proceeding
UMOWA 2023.docx docx 19.72 2023-05-22 10:56:00 Proceeding

Announcements

2023-05-29 13:37 Katarzyna Pieniacha Niniejszym zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę autoklawu . Najkorzystniejszą (najtańszą) ofertę złożyła firma: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "ZURMED" ZBIGNIEW ŻUREK, ul. Spacerowa, nr 3, 26-652 Milejowice. Wartość zamówienia wynosi dla AŚ Grójec 16.000,01 zł gross z w/w Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Autoklaw 1. Oferowany unit powinien spełniać niżej wymienione wymagania oraz posiadać opisane poniżej wyposażenie: Wymagania: 1. wbudowany konduktometr mierzący przewodnictwo dla określenia twardości używanej do sterylizacji wody 2. panel sterowania z wyświetlaczem i przyciskami nawigacyjnymi 3. rejestrowanie raportów w pamięci urządzenia 4. możliwość automatycznego eksportu raportów (po sieci LAN) do dedykowanego oprogramowania "DATA STER" dla komputera z systemem operacyjnym WINDOWS, 5. parametry techniczne: napięcie robocze: 220/240 V, o pojemność komory: 17 l 6. wyposażenie: tacki nierdzewne: 5szt 7. sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 roku 8. oferent jest gwarantem na ternie Polski 9. gwarancja na brak wad konstrukcyjnych i materiałowych: 2 lata (bez wyłączeń), 10. dostawa i podłączenie sprzętu po stronie dostawcy 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Dostawa będzie realizowana w Areszcie Śledczym w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec w okresie do 30.06.2023 od dnia podpisania umowy, a następnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym został zainstalowany i uruchomiony w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego; Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Termin związania z ofertą. - Termin związania z przedstawioną ofertą przez Wykonawcę 30 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Warunki udziału w postępowaniu. - Wraz z ofertą należy przedłożyć: 1.1 Oświadczenie RODO. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
7 Warunki udziału w postępowaniu. - - dostarczony sprzęt posiadał minimum 24 miesięczną gwarancję na wszystkie elementy i podzespoły wchodzące w jego skład, - dostarczony posiadał na terenie RP serwis umożliwiający wykonanie każdej jego naprawy w terminie do 72 godzin. - części zamienne oraz akcesoria były na bieżąco dostępne na terenie RP. - Wykonawca zapewnił w okresie gwarancji co najmniej 2 bezpłatne przeglądy urządzenia: 1 przegląd po pierwszym uruchomieniu, drugi po pierwszym roku użytkowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 443