Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-08/23 Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego oraz sprężarek dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

Deadlines:
Published : 18-05-2023 10:52:00
Placing offers : 26-05-2023 08:00:00
Offers opening : 26-05-2023 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1179.6 2023-05-18 10:52:00 Proceeding
SWZ przeglądy_na stronę.doc doc 481.5 2023-05-18 10:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 61.88 2023-05-18 10:52:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP-08-23-sig.pdf pdf 545.19 2023-07-06 10:27:23 Public message
Informacja o unieważnieniu ZP-08-23-sig.pdf pdf 360.88 2023-07-06 10:28:24 Public message
odpowiedzi na pytania ZP-08-23.doc doc 132.5 2023-05-24 09:02:02 Public message
SWZ przeglądy_PO ODPOWIEDZIACH.doc doc 495 2023-05-24 09:02:02 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ_po odpowiedziach.xlsx xlsx 62.15 2023-05-24 09:02:02 Public message
zestawienie złożonych ofert_ZP 08-23.docx docx 49.42 2023-05-26 14:14:19 Public message
zestawienie złożonych ofert_ZP 08-23_poprawka.docx docx 49.51 2023-05-26 14:20:13 Public message
Informacja o kwocie zamówienia ZP-08-23.docx docx 23.52 2023-05-26 08:00:00 Public message

Announcements

2023-07-06 10:28 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 19, 28, 38, 39, 40, 45, 47, 50, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 75, 81, 85, 87, 89, 90, 92, 93.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-07-06 10:27 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP-08/23

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-26 14:20 Zamówienia Publiczne Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu ZP-08/23 - korekta okresu obowiązywania umowy.

zestawienie złożonyc [...].docx

2023-05-26 14:14 Zamówienia Publiczne Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu ZP-08/23.

zestawienie złożonyc [...].docx

2023-05-26 08:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zadania zabezpieczył środki:

Informacja o kwocie [...].docx

2023-05-24 09:02 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SWZ, wraz ze zmodyfikowaną Specyfikacją Warunków Zamówienia, Projektem Umowy oraz Opisem przedmiotu zamówienia.

odpowiedzi na pytani [...].doc

SWZ przeglądy_PO ODP [...].doc

Załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2037